Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Quản lý Giáo dục

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống ở trường THPT nội trú Đồ Sơn thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)

26-07-2018 0 134 PDF 126 trang
Việc nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường THPT nội trú Đồ Sơn – Hải Phòng thực sự còn mới mẻ, chưa được các lực lượng giáo dục quan tâm nghiên cứu một cách có hệ thống. Đó chính là lý do lựa chọn nội...

Quản lý hoạt động dạy học môn Vật Lý ở trường THPT Mỹ Hào, Hưng Yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (luận văn thạc sỹ)

26-07-2018 0 130 PDF 133 trang
Trên thực tế việc quản lý hoạt động dạy học Vật Lý của trường THPT Mỹ Hào, Hưng Yên trong những năm gần đây đã có những bước chuyển biến đáng kể song hiệu quả chưa cao, đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Vật Lý ở các trường THPT chưa đáp ứng tốt yêu...