Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài Tham Luận nâng cao năng lực Lãnh Đạo của Đảng ủy đối với Công Tác Mặt Trận

16-08-2018 17:49 Lượt xem: 1950 Download: 0 3 trang
Bài Tham Luận nâng cao năng lực Lãnh Đạo của Đảng ủy đối với Công Tác Mặt Trận. Ủy ban mặt trận tổ quốc phát biểu tham luận tại hội nghị, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt Đảng ủy mặt trận Tổ quốc xã Bài phát biểu tham luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Thanh Khê Đông “Về công tác dân vận của hệ thống chính trị ở cơ sở” tại Cuộc Tọa đàm “Nâng cao ... Một là, phải nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận, xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ: Đảng ủy Đảng bộ các cơ quan tỉnh đã ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với hoạt động của tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị với các mục tiêu cụ thể như: nâng cao nhận thức, trách nhiệm năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, cấp uỷ cơ sở trong công tác lãnh đạo các

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2017
 

Hôm nay, Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Được sự đồng ý của Ban Tổ chức cho phép phát biểu tham luận tại hội nghị, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt Đảng ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã…………, xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc hội nghị thành công.

Tôi cơ bản nhất trí dự thảo báo cáo tổng kết công tác mặt trận năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Tôi cũng rất đồng tình với các ý kiến tham luận của các đại biểu dự hội nghị. Sau đây tôi xin phát biểu tham luận với chủ đề: Nâng cao lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với công tác mặt trận trên địa bàn xã ………….năm 2017.Đảng ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận, quan tâm quy hoạch bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, kiến thức cho cán bộ mặt trận xã và Ban công tác mặt trận thôn. Chỉ đạo xây dựng tổ chức hệ thống MTTQ vững mạnh, có năng lực cụ thể hoá chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến Nhân dân; thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

Bình luận