Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu Triển khai Chỉ thị 37 Đại Biểu toàn quốc lần thứ XI

20-08-2018 10:46 Lượt xem: 183 Download: 0 3 trang
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

BÀI PHÁT BIỂU HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT HUYỆN VÀ CƠ SỞ QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 37 – CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
 

Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ vừa qua và xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội X và đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu Ban chấp hành Đảng bộ; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Các đồng chí đã được nghiên cứu, quán triệt và thảo luận đóng góp các ý kiến vào các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ, huyện uỷ về công tác lãnh chỉ đạo, về các quan điểm, nguyên tắc nội dung, quy trình tiến hành... đặc biệt là những điểm mới của Đảng trong đại hội các cấp lần này cùng chủ trương, hướng dẫn của Ban thường vụ Huyện uỷ nhằm thực hiện thắng lợi đại hội đảng bộ cơ sở và đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX. Để việc quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị 37 – CT/TW đạt mục đích, hiệu quả, tôi đề nghị các đồng chí dự hội nghị, các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt một số nội dung sau

Với ý nghĩa quan trọng đó tôi tuyên bố bế mạc hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị 37 – CT/TW của Bộ chính trị khoá X về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
Một lần nữa chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác được giao.
Xin trân trọng cảm ơn!

Bình luận