Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu Tổng kết Phong Trào Xây Dựng Làng Văn Hóa

16-08-2018 17:49 Lượt xem: 870 Download: 0 3 trang
Bài phát biểu của lãnh đạo tại buổi tổng kết phong trào xây dựng làng văn hóa.Tôi rất vui mừng đến dự hội nghị tổng kết 20 năm phong trào xây dựng làng văn hoá và tuyên dương các làng văn hoá tiêu biểu

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂU TỔNG KẾT PHONG TRÀO XÂY DỰNG LÀNG VĂN HOÁ, GIA ĐÌNH VĂN HÓA

Phải thống nhất nhận thức trong các cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong xóm về ý nghĩa, nội dung, xây dựng làng văn hoágia đình văn hóa là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện nghị quyết Trung ương 5khoá VIII; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống, gắn với thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc xây dựng làng văn hoágia đình văn hóa mang ý nghĩa sâu rộng, lâu dài, toàn diện; có tác động to lớn không chỉ đến lĩnh vực xây dựng đời sống văn hoá mà còn thực sự là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, an ninh quốc phòng trong thời kỳ hội nhập quốc tế và giao thoa văn hoá, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Một lần nữa, trước khi dừng lời, xin kính chúc các vị đại biểu và toàn thể nhân dân sức khoẻ, thành đạt, hạnh phúc.
Xin trân trọng cảm ơn!

Bình luận