Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp

20-08-2018 10:47 Lượt xem: 229 Download: 0 3 trang
Hôm nay Ban chỉ đạo bầu cử huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020. Tới dự Hội nghị, thay mặt Thường trực Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Ban chỉ đạo bầu cử huyện, Tôi nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự Hội nghị. Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, thành đạt, hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

BÀI PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2020

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước ta trong năm 2011 đã thành công tốt đẹp, thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thể hiện không khí là ngày hội lớn của toàn dân. Trong quá trình triển khai, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức nghiêm túc việc quán triệt các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác bầu cử. Thường xuyên quan tâm và làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử, do đó tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên địa bàn huyện đạt cao.

Bám sát các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, trong đó đặc biệt chú ý về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, thành phần. vì vậy công tác nhân sự đã phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được tổ chức đúng quy trình, luật định, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn. Các đoàn thể quần chúng phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng cuộc bầu cử.

Các ngành khối nội chính tăng cường phối hợp các hoạt động, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân. Các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử huyện, các tổ giúp việc và uỷ ban bầu cử xã, thị trấn phát huy vai trò trách nhiệm, sâu sát cơ sở, thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được phân công. Sau bầu cử đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND, kiện toàn nhân sự HĐND, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Bình luận