Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu tại ngày thành lập Hội khuyến học Việt Nam

20-08-2018 10:48 Lượt xem: 235 Download: 0 3 trang
Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày Thành lập Hội khuyến học Việt Nam (2/10/1996 – 2/10/2016), thay mặt Huyện uỷ - Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban mặt trận tổ quốc huyện, tôi gửi đến toàn thể cán bộ, hội viên hội khuyến học các cấp trong huyện lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Xin gửi tới các các vị khách quý, các đồng chí đại biểu có mặt trong buổi lễ hôm nay lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp

BÀI PHÁT BIỂU TẠI LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

Trong lịch sử phát triển giáo dục nước nhà, khuyến học. khuyến tài là một đạo lý được dân tộc ta luôn luôn đề cao, truyền bá và phát huy. Qua hàng nghìn năm độc lập tự chủ, gần một trăm năm đấu tranh chống lại nền giáo dục nô dịch do bọn Thực dân xâm lược áp đặt, trong mọi thời điểm thăng trầm của đất nước, người dân Việt Nam lúc nào cũng tâm niệm rằng: nhân tài là nguyên khí quốc gia, đại học là gốc của giáo hoá, kiên trì nguyên lý đó để xây dựng một quốc gia văn hiến của mình.

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các Chỉ thị số 50 - CT/TW và Chỉ thị 11-CT/TW năm 2007, Bộ Chính trị đã khẳng định: " khuyến học, khuyến tài, xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập" là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta. Hội Khuyến học Việt Nam được giao trọng trách làm nòng cốt liên kết các Tổ chức xã hội, các đoàn thể nhân dân, Ban, ngành... để triển khai thực hiện. 20  năm qua, kể từ ngày thành lập, cùng với sự phát triển của Hội khuyến học cả nước, Hội Khuyến học các cấp trong huyện đã phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu.

Đền nay 100% các xã, thị trấn có tổ chức Hội, có trung tâm học tập cộng đồng, các chi, hội phát triển đến thôn, làng, tổ dân phố. Tòn huyenẹ có 32 cơ sở hội với 35.971 hội viên. Hội khuyến học đã lấy việc "xây dựng xã hội học tập từ cơ sở" làm mục tiêu và nội dung hoạt động, có nhiều hình thức hoạt động phong phú, nhiều mô hình hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội sâu rộng trong nhân dân; đã có hàng ngàn gia đình đăng ký là gia đình hiếu học, hàng trăm dòng họ tộc đăng ký phấn đấu trở thành dòng họ khuyến học.  Các loại quỹ khuyến học ngày một phát triển.

Sự phát triển của các "Quỹ khuyến học, khuyến tài" đã chia sẻ bớt khó khăn, động viên các cháu vượt khó, học giỏi, góp phần mang lại sự công bằng trong học tập, tạo điều kiện cho các cháu học sinh ghèo cũng như các cháu có hoàn cảnh đặc biệt có cơ hội đi học, thúc đẩy phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc ta. Những thành tích trong hoạt động của Hội khuyến học các cấp đã góp phần vào những thành tựu quan trọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Huyện ......... trong sự nghiệp đổi mới.

Bình luận