Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu tại Lễ Kỷ niệm ngày Truyền Thống Thanh Tra Việt Nam

16-08-2018 17:48 Lượt xem: 1547 Download: 0 3 trang
Tự hào với truyền thống 72 năm ngành thanh tra Việt Nam, thế hệ trẻ ngành thanh tra tỉnh xin hứa nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước, đoàn kết, phát huy truyền thống của ngành, tinh thần năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định tinh thần độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chấp hành giữ gìn pháp luật, kỷ luật của cơ quan thanh tra, xây dựng cơ quan thanh tra trong sạch, vững mạnh; đồng thời ra sức thi đua, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào các nhiệm vụ công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂU TẠI LỄ KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THANH TRA VIỆT NAM
 

Thế hệ trẻ ngành thanh tra tỉnh nhận thức sâu sắc rằng, với sự quan tâm của Bác Hồ kính yêu, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Ðảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp giúp đỡ của các ngành, các cấp và đặc biệt là sự tin tưởng, giúp đỡ, ủng hộ, chia sẻ, đùm bọc của các tầng lớp nhân dân, đã đồng vai, sát cánh với thanh tra trên mặt trận giữ gìn trật tự, kỷ cương, phòng ngừa vi phạm, chống tiêu cực, tham nhũng, 72 năm qua, trải qua nhiều tên gọi khác nhau gắn liền với lịch sử dân tộc, nhưng ngành Thanh tra Việt Nam vẫn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị thể hiện được vai trò nòng cốt trong đấu tranh xử lý vi phạm và giải quyết các bức xúc của nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt trong công cuộc đổi mới, ngành Thanh tra đã bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đã tập trung thanh tra làm rõ nhiều vấn đề bất cập nảy sinh trong nền kinh tế thị trường. Cùng với việc đẩy mạnh thanh tra phục vụ công cuộc đổi mớingành Thanh tratiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế, đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra để phù hợp với nhiệm vụ mới. Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tiếp công dân và hàng loạt Nghị định hướng dẫn thi hành tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức, hoạt động của ngành Thanh tra

Tự hào với truyền thống 72 năm ngành thanh tra Việt Nam, thế hệ trẻ ngành thanh tra tỉnh xin hứa nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước, đoàn kết, phát huy truyền thống của ngành, tinh thần năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định tinh thần độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chấp hành giữ gìn pháp luật, kỷ luật của cơ quan thanh tra, xây dựng cơ quan thanh tra trong sạch, vững mạnh; đồng thời ra sức thi đua, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào các nhiệm vụ công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Trước khi dừng lời một lần nữa xin gửi tới các vị đại biểu và toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.
Xin trân trọng cảm ơn.

Bình luận