Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 85 năm ngày Thàng Lập các Ban xây dựng Đảng

16-08-2018 17:48 Lượt xem: 105 Download: 0 3 trang
85 năm qua kể từ ngày thành lập, Đảng ta, Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, với tư cách người lãnh đạo cách mạng và là người con trung hiếu của Tổ quốc và nhân dân đã không ngừng phấn đấu hy sinh, đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua bao gian nan thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO XÃ TẠI LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY
 

85 năm qua kể từ ngày thành lập Đảng ta, Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, với tư cách người lãnh đạo cách mạng và là người con trung hiếu của Tổ quốc và nhân dân đã không ngừng phấn đấu hy sinh, đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua bao gian nan thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Có được những thành quả vẻ vang đó, chúng ta ghi nhận những đóng góp lớn lao của các thế hệ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Là cơ quan tham mưu, giúp việc đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, suốt 85 năm qua, trong khó khăn gian khổ, ngành tổ chức xây dựng đảng đã bám sát vào sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư và thực tiễn đất nước cũng như của địa phương, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, năng động sáng tạo, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao và tham mưu cho Đảng trong công tác xây dựng Đảng góp phần vào thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng yếu cơ bản của đất nước trong từng giai đoạn lịch sử.

Hoà vào truyền thống chung, 85 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ xã…………… đã bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện uỷ, ngành dọc cấp trên tham mưu cho BCH Đảng bộ xã xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, ngang tầm với yêu cầu trong từng giai đoạn cách mạng. Trong mỗi giai đoạn lịch sử của dân tộc, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đội ngũ cán bộ làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng của xã…………vẫn một lòng một dạ đi theo Đảng

Bình luận