Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

16-08-2018 17:49 Lượt xem: 123 Download: 0 3 trang
Bài phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và Phương Hướng, Nhiệm Vụ năm 2018 VN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cuối năm của Chính phủ với các địa phương. ... trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương - Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và đề ra nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 .... Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 ... Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế ...

BÀI PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018
 

Hôm nay, Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trước hết tôi nhất trí cao với những đánh giá trong báo cáo về những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ huyện năm 2017, cũng như những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Sau đây tôi xin tham luận với chủ đề tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác tổ chức cán bộ ở Đảng bộ xã .............năm 2017, một số nhiệm vụ trọng tâm trongnăm 2018.
Kính thưa các vị đại biểu !
Thưa các đồng chí !
Năm 2017, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện, địa phương, là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2020 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, công tác tổ chức công tác tổ chức xây dựng Đảng được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả. Đã tổ chức nghiên cứu quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đặc biệt là quán triệt chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Quan tâm củng cố, đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở; thực hiện tốt việc đánh giá chi bộ và đảng viên. Công tác phát triển đảng viên mới đã được cấp uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Thực hiện đúng nguyên tắc và quy trình trong công tác cán bộ; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, do đó chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ngày càng được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hàng năm của Đảng bộ xã. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, quan tâm tổ chức nghiên cứu và quán triệt một cách nghiêm túc các quy định của Trung ương về bảo vệ nội bộ Đảng .

Bình luận