Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2017

16-08-2018 17:48 Lượt xem: 1027 Download: 0 3 trang
BÀI PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ ĐOÀN THANH NIÊN. Thưa các đồng chí dự hội nghị Các bạn đoàn viên thân mến! Hôm nay, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và hoạt động Năm Thanh niên năm Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 tại 02 khu vực phía Bắc và phía Nam. Hội nghị tổng kết khu vực phía Bắc được Đoàn Viện tổ chức vào ngày 21/12/2017 tại Hà Nội.

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM 2017
 

Năm 2017, là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và dân tộc, là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên phường đã phát huy truyền thống phường, vượt lên khó khăn gian khổ, có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển đi lên của phường. Đặc biệt trong bối cảnh có nhiều khó khăn và thách thức. Thưa các đồng chí dự hội nghị Các bạn đoàn viên thân mến! Hôm nay, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và hoạt động Năm Thanh niên năm Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 tại 02 khu vực phía Bắc và phía Nam. Hội nghị tổng kết khu vực phía Bắc được Đoàn Viện tổ chức vào ngày 21/12/2017 tại Hà Nội.. đặc biệt là những âm mưu đên tối của các thế lực thù địch tác động vào thanh niên, các tầng lớp thanh niên phường đã nhận thức đúng tình hình và nhiệm vụ, nêu cao chí tiến thủ, phát huy phẩm chất tốt đẹp và thế mạnh của tuổi trẻ, xung kích, chủ động, sáng tạo, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân phường đạt được những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Năm 2017, tổ chức đoàn đã tập trung đổi mới về nội dung và phương pháp công tác, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, nhất là đi đầu trong thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hoá con người Việt Nam.

Bình luận