Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu tại Hội nghị Học tập Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh trong Xây Dựng Đảng

20-08-2018 09:33 Lượt xem: 232 Download: 0 3 trang
Hội nghị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (chủ đề năm 2017) và sinh hoạt toàn Đảng bộ đã diễn ra tại ... và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 30-HD/BTGĐUH ngày 21/3/2017 của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng, Đảng bộ ...Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

BÀI PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ “TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA THẬT SỰ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH, LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH”
 

Tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo các chủ đề là một nội dung quan trọng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp theo các chủ đề học tập năm 2014, 2015, 2016, chủ đề cuộc vận động năm 2017 được xác định là: “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” được gắn với nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2017 là công tác tổ chức và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp.

Vì vậy tại hội nghị quan trọng này, trong điều kiện thời gian có hạn, tôi đề nghị các đồng chí nghiêm túc, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, học tập, lĩnh hội những nội dung cơ bản, cốt lõi trong tư tương, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh. Đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng chương trình hành động của Ban chấp hành đảng bộ huyện về quán triệt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh. 


Với ý nghĩa quan trọng đó tôi tuyên bố khai mạc hội nghị cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở nghiên cứu, quán triệt, học tập chuyên đề“Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”.
Xin trân trọng cảm ơn!
 

Bình luận