Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu tại Đại Hội Người Cao Tuổi

16-08-2018 17:49 Lượt xem: 405 Download: 0 3 trang
Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,. Kính thưa bà Lê Thị Nhớ, Trưởng ban Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận Thanh Khê,. Kính thưa các vị đại biểu,. Kính thưa toàn thể Đại hội. Hôm nay, Hội Người Cao tuổi phường long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ ...

BÀI PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI HỘI NGƯỜI CAO TUỔI PHƯỜNG 
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của Nhà nước. Thực hiện lời dạy của Người, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng công tác chăm sóc NCT, tôn vinh, và phát huy giá trị vô giá của NCT để họ tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp đổi mới đất nước. Hòa cùng truyền thống vẻ vang của Hội người cao tuổi Việt Nam, trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Ban đại diện hội người cao tuổi quận, các cấp hội và hội viên người cao tuổi phường ................ đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước  “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, hiến kế, hiến công, nêu gương trên lĩnh vực công tác, lao động sản xuất, giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Bằng uy tín của mình hàng trăm hội viên người cao tuổi đã tham gia các tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân, thanh  tra nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trực tiếp hòa giải các bất hòa trong khu dân cư, phát hiện kẻ xấu, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi…Công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi đã được các cấp ủy Đảng,chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội, các hội quần chúng quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả trên nhiều mặt. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức hội và đội ngũ cán bộ hội từ BCH phường đến chi hội, tổ hội, lấy tổ hội làm nồng cốt, lấy CLB làm trung tâm, thu hút ngày càng nhiều người cao tuổi tham gia hội viên. Chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe, vui chơi, giải trí, chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi  được quan tâm và thực hiện tốt… 

Bình luận