Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu tại Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ

16-08-2018 17:47 Lượt xem: 1066 Download: 0 4 trang
Bài phát biểu tại Đại Hội Hội Liên hiệp Phụ Nữ phát biểu tham luận tại Đại hội, cũng như quá trình theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ Hội liên hiệp phụ nữ xã

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ NHIỆM KỲ 2016 - 2021
 

Đại hội Hội liên hiệp phụ nữ xã nhiệm kỳ vừa qua, tôi nhất trí cao với những đánh giá trong báo cáo về những kết quả đạt được của Hội liên hiệp phụ nữ xã. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Hội LHPN xã đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng của Hội cấp trên, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 6 chương trình công tác trọng tâm của Hội. Trong đó, nổi bật là các cấp Hội phụ nữ trong huyện đã cụ thể hóa nội dung của phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt cho các tầng lớp phụ nữ; triển khai nhiều hình thức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và củng cố phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Vì vậy, hoạt động Hội và phong trào phụ nữ của xã nhiệm kỳ qua có nhiều chuyển biến rõ nét, công tác lãnh đạo chỉ đạo của BCH và đội ngũ cán bộ Hội có sự đổi mới phương pháp làm việc, chủ động sáng tạo, quan tâm thiết thực đến những cơ sở hội còn khó khăn, đến đối tượng phụ nữ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Các mô hình CLB đã và đang phát huy vai trò, trở thành “Kênh” chủ lực trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục chuyên đề, nâng cao kiến thức cho hội 

Chủ động phối hợp với chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể làm tốt công tác vận động phụ nữ góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề của phụ nữ, phấn đấu vì sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ. Gắn nội dung các phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, hướng trọng tâm vào triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới.

Bình luận