Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu tại Đại Hội Đảng bộ Quân Sự Huyện

16-08-2018 17:51 Lượt xem: 179 Download: 0 3 trang
5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, của Huyện uỷ, uỷ ban nhân dân huyện, Đảng uỷ quân sự huyện đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương

BÀI PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ HUYỆN

Bài phát biểu 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủyBộ chỉ huy Quân sự tỉnh, của Huyện uỷ, uỷ ban nhân dân huyện, Đảng uỷ quân sự huyện đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng được thực hiện tốt. Việc tổ chức luyện tập, diễn tập theo các phương án được quan tâm chỉ đạo, đạt mục đích, yêu cầu đề ra và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập ứng phó cháy rừng và tìn kiếm cứu nạn cấp huyện. Chất lượng tổng hợp và khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố, tăng cường khả năng phòng thủ; nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang.

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tích cực tham gia xây dựng cơ sở, xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Bình luận