Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu tại Đại Hội Chị Hội Khuyến Học

20-08-2018 10:47 Lượt xem: 446 Download: 0 3 trang
Hoạt động khuyến học | Phát biểu của Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm tại Đại hội lần thứ III Hội Khuyến học Nam Định. ... Trên cơ sở tổng kết 10 năm hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam và 7 năm thực hiện chỉ thị 50 CT/TW của Bộ Chính trị, rút ra những kết luận và những bài học kinh nghiệm ...

BÀI PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI CHI HỘI  KHUYẾN HỌC CƠ QUAN HUYỆN ỦY ….
 

Đại Hội khuyến học cơ quan Huyện uỷ được thành lập ngày 30/10/2012. Được sự quan tâm của Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện, Ban chấp hành chi hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức Hội, đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đặc biệt các hội viên của chi hội luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện trong những năm qua.
Với ý nghĩa quan trọng đó, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, Tôi tuyên bố khai mạc Đại hội chi hội khuyến học cơ quan Huyện uỷ nhiệm kỳ 2012 – 2017.
Kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp
Xin trân trọng cảm ơn!

Bình luận