Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu

Bài phát biểu tại Hội Nghị Tổng Kết Năm Học

22-03-2018 0 279 Word 3 trang
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 với sự tham dự và chỉ ... Hôm nay, về dự Lễ Tổng kết năm học 2015-2016, Bài phát biểu tổng kết năm học 2017 của phụ huynh sẽ giúp các cha...

Bài phát biểu bế mạc công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

22-03-2018 0 138 Word 3 trang
Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020...

Bài phát biểu khai mạc công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

22-03-2018 0 155 Word 3 trang
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020 sẽ được tiến hành cùng một ngày (ngày 22 tháng 5 năm 2016, đây là điểm mới trong kỳ bầu cử lần này). Đây là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với Đất...

Bài phát biểu Hội Nghị Tổng Kết công tác Đảng Khóa XIV

22-03-2018 0 185 Word 3 trang
Huyện uỷ long trọng tổ chức Hội nghị BCH mở rộng sơ kết công tác quý III; tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 27/12/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIV về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2013...

Bài phát biểu Triển Khai, Thi Hành Điều Lệ Đảng Khóa XI

22-03-2018 0 143 Word 3 trang
Bài phát biểu bế mạc Hội nghị quán triệt, triển khai Điều lệ Đảng khóa XI ! Điều lệ Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Đảng, quy định những vấn đề cơ bản về tôn chỉ, mục đích, tính chất, tổ chức...

Bài phát biểu ngày kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 2017 của giáo viên hay và ngắn gọn nhất

22-03-2018 0 364 Word 3 trang
Bài phát biểu ngày kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2017 của giáo viên hay và ngắn gọn nhất

Bài phát biểu tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp

22-03-2018 0 228 Word 3 trang
Hôm nay Ban chỉ đạo bầu cử huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020. Tới dự Hội nghị, thay mặt Thường trực Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện,...