Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập tình huống trong dạy học học phần Thanh tra giáo dục của chương trình Đào tạo cử nhân Quản lý giáo dục

22-03-2018 0 148 Word 3 trang
- Tên đề tài: “Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập tình huống trong dạy học học phần Thanh tra giáo dục của chương trình đào tạo cử nhân Quản lý giáo dục” - Mã số: C2014_29.63 - Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Thịnh - Cơ quan chủ trì: Học viện Quản lý...

Bài Tham Luận nâng cao năng lực Lãnh Đạo của Đảng ủy đối với Công Tác Mặt Trận

22-03-2018 0 1951 Word 3 trang
Bài Tham Luận nâng cao năng lực Lãnh Đạo của Đảng ủy đối với Công Tác Mặt Trận. Ủy ban mặt trận tổ quốc phát biểu tham luận tại hội nghị, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt Đảng ủy mặt trận Tổ quốc xã Bài phát biểu tham luận của đồng chí Bí thư Đảng...

Bài phát biểu tại Lễ Kỷ niệm ngày thành lập Mặt Trận Dân Tộc Thống Nhất Việt Nam

22-03-2018 0 727 Word 4 trang
Bài phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt Trận Dân Tộc Thống Nhất Việt Nam và bài tổng kết công tác năm 2017

Bài phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 85 năm ngày Thàng Lập các Ban xây dựng Đảng

22-03-2018 0 105 Word 3 trang
85 năm qua kể từ ngày thành lập, Đảng ta, Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, với tư cách người lãnh đạo cách mạng và là người con trung hiếu của Tổ quốc và nhân dân đã không ngừng phấn đấu hy sinh, đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua...

Bài phát biểu tại Hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

22-03-2018 0 2444 Word 3 trang
Bài phát biểu tại Hội nghị Tổng kết Phong Trào Nông dân Sản xuất Kinh doanh Giỏi Hội nông dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2015 – 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ phong trào...

Bài phát biểu tại Lễ Khai Giảng lớp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị, Hành Chính Huyện

22-03-2018 0 465 Word 3 trang
Bài phát biểu dành cho lãnh đạo tại buổi lễ Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị hành chính.Bài phát biểu dành cho lãnh đạo tại buổi lễ Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị hành chính Bài phát biểu dành cho lãnh đạo tại buổi lễ Khai...

Bài phát biểu Lễ Kỷ niệm 87 năm ngày Truyền Thống tổ chức Xây Dựng Đảng

22-03-2018 0 711 Word 3 trang
Bài phát biểu Lễ Kỷ niệm 87 năm ngày Truyền Thống tổ chức Xây Dựng Đảng Lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930-3/02/2017), Đảng ủy Trường Đại học Lao động – Xã hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016...

Bài phát biểu Kỷ niệm 72 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9

22-03-2018 0 2206 Word 3 trang
Hôm nay (2/9) là ngày kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2/9/1945 - 2/9/2017. ... sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam, đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giữ vững độc lập...

Bài phát biểu tại Lễ Kỷ niệm ngày Truyền Thống Thanh Tra Việt Nam

22-03-2018 0 1548 Word 3 trang
Tự hào với truyền thống 72 năm ngành thanh tra Việt Nam, thế hệ trẻ ngành thanh tra tỉnh xin hứa nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước, đoàn kết, phát huy truyền thống của ngành, tinh thần năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn...

Bài phát biểu tại Hội nghị tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm

22-03-2018 0 1733 Word 3 trang
Bài phát biểu tại Hội nghị Tập huấn Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Trung tâm y tế huyện tổ chức hội nghị tập huấn công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018 BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ TẠI HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỆ