Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu khai mạc công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

20-08-2018 10:48 Lượt xem: 156 Download: 0 3 trang
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020 sẽ được tiến hành cùng một ngày (ngày 22 tháng 5 năm 2016, đây là điểm mới trong kỳ bầu cử lần này). Đây là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với Đất nước, được tổ chức trong thời điểm cả nước đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, với những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIII VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2020

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020 sẽ được tiến hành cùng một ngày (ngày 22 tháng 5 năm 2016, đây là điểm mới trong kỳ bầu cử lần này). Đây là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với Đất nước, được tổ chức trong thời điểm cả nước đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, với những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, ngày 14 tháng 2 năm 2016, Tỉnh uỷ tổ chức 2 Hội nghị về triển khai công tác bầu cử. Buổi sáng họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, buổi chiều tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, thành phần của huyện dự Hội nghị gồm Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban tổ chức, trưởng phòng Nội vụ, chủ tịch UBMTTQ huyện. Do yêu cầu phải báo cáo với tỉnh vào chiều ngày 16 tháng 02, nên Thường trực Huyện uỷ chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ, phòng Nội vụ, Uỷ ban MTTQ huyện, Văn phòng Huyện uỷ, UBND huyện khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị cho Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở hôm nay. Chiều hôm qua 15 tháng 02, Thường trực Huyện uỷ đã họp để nghe các ngành chuyên môn báo cáo và cho ý kiến vào các văn bản trình bày tại Hội nghị.

Sáng nay từ 7h30 Ban thường vụ Huyện uỷ đã họp về triển khai công tác bầu cử. Từ 9h00 là Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở gồm các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc Huyện uỷ - UBND huyện, các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn, Bí thư Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Bình luận