Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu Hội nghị Tổng kết Công tác Xậy Dựng Đảng trong sạch vững mạnh

16-08-2018 17:52 Lượt xem: 2335 Download: 0 4 trang
Bài phát biểu Hội nghị Tổng kết Công tác Xậy Dựng Đảng trong sạch vững mạnh Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 Trong năm qua, Trường Đại học Vinh đã ... đã tặng Giấy khen cho 6 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2017. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHI BỘ ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH, GẮN VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018 
 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, công tác tổ chức công tác tổ chức xây dựng Đảng được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả. Đã tổ chức nghiên cứu quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng Có được kết quả đó là do Đảng ủy đã thường xuyên quan tâm và triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về tăng cường và đối mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức xây dựng đảng phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị.
Ban Thường vụ Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và củng cố tổ chức đảng trên tất cả các mặt Ngay từ đầu năm, các cấp uỷ đã chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện nghiêm xây dựng được quy chế hoạt động của cấp ủy, chương trình công tác năm.Công tác quy hoạch cán bộ được tổ chức thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 22-HD/TCTW ngày 21/10/2008 của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, BTV Đảng ủy đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt của địa phương., năm 2017 đã tiến hành rà soát bổ sung cấp ủy, cán bộ, lãnh đạo quản lý giai đoạn 2017 - 2020. Đến nay đã hoàn thành quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần quan trọng vào sự thành công đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Việc xây dựng quy hoạch được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, mỗi chức danh quy hoạch có hệ số đạt từ 2 lần trở lên và có đủ 3 độ tuổi theo hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo về số lượng và chất lượng, quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ có phẩm chất và năng lực.

Bình luận