Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu Hội Nghị Tổng Kết công tác Đảng Khóa XIV

20-08-2018 10:47 Lượt xem: 186 Download: 0 3 trang
Huyện uỷ long trọng tổ chức Hội nghị BCH mở rộng sơ kết công tác quý III; tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 27/12/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIV về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2013 -2017, định hướng đến năm 2020.

BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA BCH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XIV
 

Hội nghị lần thứ tư BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIV đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2006 – 2010, định hướng đến năm 2020. Nghị quyết đã dành được sự quan tâm đánh giá cao của Trung ương, các tỉnh bạn và sự đồng thuận của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nội dung Nghị quyết rộng, bao trùm nhiều ngành, lĩnh vực, chủ trương, định hướng và các giải pháp sát với thực tiễn, cơ bản phù hợp với Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của BCH Trung ương Đảng khoá X. Để cụ thể hoá Nghị quyết 03 của BCH Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh khoá XIV đã ban hành các Nghị quyết về các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành các chương trình, dự án, đề án trên các lĩnh vực để triển khai thực hiện Nghị quyết . 5 năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung nghị quyết đó là: Công tác tuyên truyền được tiến hành sâu rộng đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân.

Ban tổ chức Hội nghị xin tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với các nội dung này bằng văn bản để chỉ đạo trong thời gian tiếp theo.

Với ý nghĩa quan trọng đó, Tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị BCH mở rộng sơ kết công tác quý III; tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 27/12/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh ............ khoá XIV về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2013 -2017, định hướng đến năm 2020

Xin trân trọng cảm ơn!

Bình luận