Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu Đại hội Đảng bộ Quân Sự huyện

16-08-2018 17:52 Lượt xem: 181 Download: 0 3 trang
Đại hội Đảng bộ quân sự huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang huyện nhà phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, hăng hái thi đua để biến những mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành hiện thực

BÀI PHÁT BIỂU ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ HUYỆN NHIỆM KỲ 2015 - 2020
 

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trí tuệ, đoàn kết và đổi mới, Đại hội Đảng bộ quân sựhuyện ............ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra. Tại Đại hội này, các đại biểu đã được nghe, thảo luận, góp ý kiến và thông qua những nội dung quan trọng đó là: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ quân sự huyện nhiệm kỳ 2005-2015 trình Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ quân sự huyện nhiệm kỳ 2005 – 2015; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; kết quả lấy ý kiến bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và Báo cáo tổng  hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX.

Đại hội Đảng bộ quân sự huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang huyện nhà phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, hăng hái thi đua để biến những mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành hiện thực.
Với niềm tin sấu sắc đó, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, tôi tuyên bố bế mạc Đại hội Đảng bộ quân sự huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khoẻ tới toàn thể các đồng chí!

Bình luận