Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu của thế hệ Trẻ tại Lễ Kỷ Niệm 72 năm Ngành Thuế

16-08-2018 17:49 Lượt xem: 1858 Download: 0 3 trang
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành tài chính Việt Nam và đón nhận ... ra đời của ngành Tài chính cách mạng Việt Nam và đã trở thành ngày truyền thống hàng năm để các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành kế ...Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Ngành Thuế Việt Nam (10-9),chúc mừng ngành Thuế nhân 72 năm Ngày thành lập

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂU CỦA THẾ HỆ TRẺ NHÂN DỊP KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀNH THUẾ
 

Tiếp nối truyền thống vẻ vang 72 năm của ngành thuế cả nước, kế thừa những thành quả chiến đấu, lao động, sáng tạo của các thế hệ cán bộ, công nhân viên chức ngành thuế, thế hệ trẻ những người làm công tác quản lý thuế hôm nay đã và đang tích cực thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chương trình hành động để phát triển ngành thuế lên tầm cao mới... Thời gian tới, nhiều nhiệm vụ mới đang đặt ra, đòi hỏi sự quyết tâm, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành để tích cực góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đứng trước những thách thức mới, cơ hội mới, với sự quan tâm của Bộ tài chính, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, thế hệ trẻ cán bộ ngành thuế ……….. xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, kiên định lập trường chính trị, bản lĩnh vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, không ngừng học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tập trung thực hiện tốt việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thuế và tổ chức các phong trào thi đua đối với người nộp thuế để mọi tổ chức, cá nhân hiểu rõ và tự giác thi đua chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về thuế; tăng cường các hoạt động tư vấn, hướng dẫn thủ tục kê khai, nộp thuế để giúp các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tốt các chính sách thuế theo quy định của pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính thuế và thực hiện nghiêm quy định “3 không” (không phiền hà sách nhiễu, không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá một lần và không trễ hẹn) trong quá trình xử lý, giải quyết công việc cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.chúc mừng ngành Thuế nhân 72 năm Ngày thành lập

Bình luận