Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu bế mạc công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

20-08-2018 10:48 Lượt xem: 139 Download: 0 3 trang
Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Thay mặt Huyện uỷ - Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, tôi nhiệt liệt biểu dương các đồng chí đã về dự hội nghị đông đủ, tập trung trí tuệ, dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào việc triển khai nội dung các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh, Huyện về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN UỶ BẾ MẠC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIII VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2020

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Thay mặt Huyện uỷ - Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, tôi nhiệt liệt biểu dương các đồng chí đã về dự hội nghị đông đủ, tập trung trí tuệ, dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào việc triển khai nội dung các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh, Huyện về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020 sẽ diễn ra vào ngày chủ Nhật (ngày 22 tháng 5 năm 2011). Tôi xin được nhắc lại, đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và toàn quân ta trong năm 2011. Từ nay đến ngày bầu cử không còn dài, trong khi khối lượng công việc rất lớn. Do đó để đảm bảo cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện thành công tốt đẹp, thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thể hiện được không khí ngày hội của toàn dân, tôi đề nghị các đồng chí dự hội nghị, các chi, đảng bộ cơ sở, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện thực hiện tốt một số nội dung sau:

Với ý nghĩa quan trọng đó tôi tuyên bố bế mạc hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020. Một lần nữa chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác được giao.

Bình luận