Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Mới nhất Download nhiều Xem nhiều

Slide hội thảo Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông - Kinh nghiệm từ Vương quốc Anh và quốc tế tại Học viện Quản lý giáo dục

Học viện Quản lý giáo dục phối hợp với Ban Quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm (ETEP) và Hội đồng Anh tại Việt Nam long trọng tổ chức Hội thảo: “Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông - Kinh nghiệm...
25-03-2018 3 309 Zip 50 trang

Mẫu bảng điểm theo tín chỉ của Học viện Quản lý giáo dục

Mẫu bảng điểm theo tín chỉ của Học viện Quản lý giáo dục
23-03-2018 6 286 XLS 1 trang