Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Mới nhất Download nhiều Xem nhiều

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 2017

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN QUALITY AND EFFICIENCY OF INTERNATIONAL JOINT TRAINING PROGRAMS
26-07-2018 0 128 PDF 299 trang

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống ở trường THPT nội trú Đồ Sơn thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)

Việc nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường THPT nội trú Đồ Sơn – Hải Phòng thực sự còn mới mẻ, chưa được các lực lượng giáo dục quan tâm nghiên cứu một cách có hệ thống. Đó chính là lý do lựa chọn nội...
26-07-2018 0 135 PDF 126 trang