Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Mới nhất Download nhiều Xem nhiều

Bài Tham Luận nâng cao năng lực Lãnh Đạo của Đảng ủy đối với Công Tác Mặt Trận

Bài Tham Luận nâng cao năng lực Lãnh Đạo của Đảng ủy đối với Công Tác Mặt Trận. Ủy ban mặt trận tổ quốc phát biểu tham luận tại hội nghị, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt Đảng ủy mặt trận Tổ quốc xã Bài phát biểu tham luận của đồng chí Bí thư Đảng...
22-03-2018 0 1951 Word 3 trang

Bài phát biểu tại Lễ Kỷ niệm ngày thành lập Mặt Trận Dân Tộc Thống Nhất Việt Nam

Bài phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt Trận Dân Tộc Thống Nhất Việt Nam và bài tổng kết công tác năm 2017
22-03-2018 0 727 Word 4 trang

Bài phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 85 năm ngày Thàng Lập các Ban xây dựng Đảng

85 năm qua kể từ ngày thành lập, Đảng ta, Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, với tư cách người lãnh đạo cách mạng và là người con trung hiếu của Tổ quốc và nhân dân đã không ngừng phấn đấu hy sinh, đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua...
22-03-2018 0 105 Word 3 trang

Bài phát biểu tại Hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Bài phát biểu tại Hội nghị Tổng kết Phong Trào Nông dân Sản xuất Kinh doanh Giỏi Hội nông dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2015 – 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ phong trào...
22-03-2018 0 2444 Word 3 trang

Bài phát biểu tại Lễ Khai Giảng lớp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị, Hành Chính Huyện

Bài phát biểu dành cho lãnh đạo tại buổi lễ Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị hành chính.Bài phát biểu dành cho lãnh đạo tại buổi lễ Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị hành chính Bài phát biểu dành cho lãnh đạo tại buổi lễ Khai...
22-03-2018 0 465 Word 3 trang