Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Văn bản, biểu mẫu

Bài phát biểu bế mạc hội nghị tổng kết Chỉ thị 14 về Hội chữ thập đỏ

27-12-2017 0 176 Word 3 trang
Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị tổng kết 22 năm thực hiện chỉ thị 14 của Ban bí thư Trung ương Đảng khoá VI về củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội chữ thập đỏ Việt Nam, sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết...

Bài phát biểu bế mạc công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

27-12-2017 0 138 Word 3 trang
Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020...

Bài phát biểu sơ kết 3 năm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện

27-12-2017 0 204 Word 4 trang
Xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu vừa là yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và mang tính nhân văn sâu sắc. Xây dựng nông thôn...

Bài phát biểu ngày kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 2017 của giáo viên hay và ngắn gọn nhất

14-10-2017 105 613 Word 1 trang
Bài phát biểu ngày kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2017 của giáo viên hay và ngắn gọn nhất