Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Văn bản, biểu mẫu

Bài phát biểu Triển khai Chỉ thị 37 Đại Biểu toàn quốc lần thứ XI

18-01-2018 0 178 Word 5 trang
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Bài phát biểu Hội nghị Tổng kết Công tác xây dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh

18-01-2018 2 289 Word 4 trang
Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh: sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Đảng ta thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng thật...

Bài phát biểu Đại hội Đảng bộ Quân Sự huyện

18-01-2018 0 227 Word 2 trang
Đại hội Đảng bộ quân sự huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang huyện nhà phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, hăng hái thi đua để biến những mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ...

Bài phát biểu Hội Nghị Tổng Kết công tác Đảng Khóa XIV

18-01-2018 0 153 Word 2 trang
Huyện uỷ long trọng tổ chức Hội nghị BCH mở rộng sơ kết công tác quý III; tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 27/12/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIV về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2013...

Bài phát biểu tại lễ Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng

18-01-2018 0 244 Word 12 trang
Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017). Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, đế quốc Pháp lại đẩy mạnh khai thác thuộc địa Đông Dương. Xã hội Việt Nam tiếp tục phân hóa sâu sắc.

Bài phát biểu Quán Triệt nghị quyết Hội Nghị Trung Ương 6

18-01-2018 0 710 Word 3 trang
Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thành tốt các...

Bài phát biểu Triển Khai, Thi Hành Điều Lệ Đảng Khóa XI

17-01-2018 0 206 Word 3 trang
Bài phát biểu bế mạc Hội nghị quán triệt, triển khai Điều lệ Đảng khóa XI ! Điều lệ Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Đảng, quy định những vấn đề cơ bản về tôn chỉ, mục đích, tính chất, tổ chức...

Bài phát biểu tại lễ Kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ Việt Nam 27-07

28-12-2017 0 211 Word 4 trang
Bài phát biểu tại lễ Kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ Việt Nam 27-07. Kính thưa mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đ/c thương binh, bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Bài phát biểu tại ngày thành lập Hội khuyến học Việt Nam

28-12-2017 0 196 Word 4 trang
Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày Thành lập Hội khuyến học Việt Nam (2/10/1996 – 2/10/2016), thay mặt Huyện uỷ - Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban mặt trận tổ quốc huyện, tôi gửi đến toàn thể cán bộ, hội viên hội khuyến học các cấp trong...

Bài phát biểu tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp

28-12-2017 0 184 Word 2 trang
Hôm nay Ban chỉ đạo bầu cử huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020. Tới dự Hội nghị, thay mặt Thường trực Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện,...