quan ly nha nuoc ve kinh te
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "quan ly nha nuoc ve kinh te "
PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.17 Mb
  Người gửi: thanhloi395
  Mức phí:   
Trung Quốc đánh đổi môi trường lấy kinh tế
... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PowerPoint (.ppt)
 Dung lượng:  6.19 Mb
  Người gửi: ThuyVu4994
  Mức phí:    500 điểm
Cuộc tranh luận về CS kinh tế vĩ mô
... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  28.21 Kb
  Người gửi: ThuyVu4994
  Mức phí:   
Trắc nghiệm kinh tế vĩ mô
... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  460 Kb
  Người gửi: ThuyVu4994
  Mức phí:   
toàn cảnh nền kinh tế việt nam 2014
... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  955.54 Kb
  Người gửi: lienphan94
  Mức phí:   
Tac dong FDI voi Kinh te viet nam
 Trong quá trình đổi mới,chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,chính sách hợp tác đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI-Foreign Direct Investment) đã trở thành... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  645.19 Kb
  Người gửi: daotienba
  Mức phí:    500 điểm
Vận dụng và mở rộng phương thức TTDA, góp phần đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế Việt Nam
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam từ năm 2011đến năm 2020 tại Đại hội đại biểu Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ XI đã xác định phương hướng nhiệm vụ đến năm 2020 cơ bản đưa Việt... 4 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  3.48 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Các giải pháp nâng cao vai trò của tỷ giá hối đoái trong quá trình hội nhập đối với nền kinh tế tại Việt Nam
Tỷ giá hối đoái là một công cụ của chính sách tiền tệ quốc gia đã được Ngân hàng Trung ương của các nước điều hành theo điều kiện của mỗi nước, phù hợp với tình hình cụ thể trong từng thời... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  2.02 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kinh tế lượng cơ sở
Kinh tế lượng cơ sở    CHƯƠNG 1GIỚI THIỆU                                                                  ... 5 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  0 Byte
  Người gửi: sonbiculu
  Mức phí:    500 điểm
Lịch sử học thuyết kinh tế
File pdf về lịch sử học thuyết kinh tế.Tài liệu được biên soản bởi học viện công nghệ bưu chính viễn thông. Tài liệu lưu hành nội bộ trong trường.Có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập ... 4 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  2.07 Mb
  Người gửi: ngvcan
  Mức phí:    500 điểm
Đề cương luận văn quản lý đào tạo hệ tại chức khoa kinh tế
Đề cương luận văn quản lý đào tạo hệ tại chức khoa kinh tế: Ngày nay công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ và ứng dụng vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như:... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  473.5 Kb
  Người gửi: DoanRosa
  Mức phí:    500 điểm
Seminar các vùng kinh tế trọng điểm của nước ta.
... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PowerPoint (.ppt)
 Dung lượng:  2.39 Mb
  Người gửi: conyeume
  Mức phí:    500 điểm
LVTS: "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở huyện Phúc Thọ theo hướng phát triển bền vững"
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn huyện Phúc Thọ theo hướng phát triển bền vững Tác giả: Khuất Quang Cảnh  Trường Đại học Kinh tế  Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế chính trị; Mã số:... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  416.03 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi
  BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  423 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng và giải pháp:Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre
Tài liệu: "Thực trạng và giải pháp:Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre" .Bến Tre là một tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, gồm ba cù lao kết hợp mà thành, với diện tích tự... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  504.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam
 Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam Như chúng ta đã biết, sau chính sách Đổi Mới năm 1986, kinh tế Việt... 6 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  52 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nghiên cứu kinh tế tư bản nhà nước dựa trên lý luận của Mac-Lênin và sự vận dụng ở Việt Nam
 Thành phần kinh tế tư bản nhà nước là một nội dung của kinh tế chính trị Mác-Lênin. Nhưng trước đây chúng ta chỉ mới nghiên cứu nó trong khuôn khổ giáo trình nhằm trang bị lý luận kinh tế chính trị... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  45.21 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Những mâu thuẫn trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay
 Mục lục A. Đặt vấn đề. B. Nội dung. 1.  Sự cần thiết khách quan phát... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  36.16 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tác động của phát triển kinh tế xã hội tới hệ thống thoát nước ở Hà Nội
Đề tài: Tác động của phát triển kinh tế xã hội tới hệ thống thoát nước ở Hà Nội Hoà trong dòng chảy mạnh mẽ của cuộc cạnh tranh kinh tế khốc liệt trong khu vực... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  140.15 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của đồng bằng sông Hồng đối với quá trình phát triển kinh tế đất nước
Đề tài: Vai trò của đồng bằng sông Hồng đối với quá trình phát triển kinh tế đất nước Ở Việt Nam phương án phân chia lãnh thổ toàn quốc thành 7 vùng... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  129.32 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Chứng minh rằng Các Mác với sự phát hiện vĩ đại về tính hai mặt của sản xuất ra hàng hoá đã thực hiện một cuộc cách mạng trong khoa kinh tế chính trị
Tiểu luận:  Chứng minh rằng Các Mác với sự phát hiện vĩ đại về tính hai mặt của sản xuất ra hàng hoá đã thực hiện một cuộc cách... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Winzip File (.zip)
 Dung lượng:  9.31 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị với việc đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa sự
 Nhận thức và vận dụng mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong những năm trước đổi mới, nhiều nước XHCN trong đó có nước ta ở những mức độ nhất định đã mắc phải những lệch lạc, chủ quan... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.01 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Mối quan hệ kinh tế với chính trị và một số phương thức để nâng cao lãnh đạo của chính trị với kinh tế
 Trong tình hình đất nước hiện nay, sau khi đã là thành viên của WTO, Việt Nam chúng ta đang có những cơ hội và thách thức lớn trên con đường phát triển kinh tế đất nước. Đây là thời kì toàn... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  139.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tìm hiểu về tình hình chung, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, các công việc và các hoạt động liên quan đến công tác tổng hợp kinh tế - xã hội của Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân
Trong quá trình đất nước ngày càng hội nhâp sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, có sự giao thoa cả trên lĩnh vực kinh tế - chính trị - xã hội và văn hóa thì đào tạo đội ngũ cán... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  86.53 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tìm hiểu về Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Vụ Tổng Hợp Kinh Tế Quốc Dân
       Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu tổng hợp cho Chính phủ về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, về cơ chế, chính sách quản... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  200 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tiểu luận Kinh tế môi trường
 Sự tác động của con người gây ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam ... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng: 
  Người gửi: bachalacquan
  Mức phí:    500 điểm
cơ sở hình thành nền kinh tế nhiều thành phần
 1. Lí luận của chủ nghĩa Mác-Lênin 1.1 Cơ sở hình thành chủ trương nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần Một trong những phát hiện vĩ đại nhất... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng: 
  Người gửi: boostone
  Mức phí:    500 điểm
kinh tế học
 Đối với một quốc gia, yếu tố quan trọng, quyết định  đến sự tồn tại và phát triển của đất nước chính là nền kinh tế thị trường; với nền kinh té phát triển kéo theo các lĩnh vực... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng: 
  Người gửi: chitti-cold
  Mức phí:    500 điểm
SLIDE kinh tế quản lý cho khối kỹ thuật
 Slide bài giảng môn kinh tế quản lý của Cô Phạm Thu Thủy- Đại học bách khoa Đà Nẵng ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PowerPoint (.ppt)
 Dung lượng: 
  Người gửi: vquest28
  Mức phí:    500 điểm
tiểu luận kinh tế vĩ mô
 bài hay nhất ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng: 
  Người gửi: nuvu
  Mức phí:   
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status