khái niệm về hình thái kinh tế xã hội
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "khái niệm về hình thái kinh tế xã hội"
Tác động của phát triển kinh tế xã hội tới hệ thống thoát nước ở Hà Nội
Đề tài: Tác động của phát triển kinh tế xã hội tới hệ thống thoát nước ở Hà Nội Hoà trong dòng chảy mạnh mẽ của cuộc cạnh tranh kinh tế khốc liệt trong khu vực... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  140.15 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến năm 2020
 Qua hơn hai mươi năm đổi mới,Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc,đạt được những thành tựu rất quan trọng, đưa nền kinh tế từng bước thoát khỏi tình trạng đói nghèo. Để đạt những thành tựu đó, Việt Nam thực hiện hai... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.8 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích tài chính, kinh tế xã hội dự án đầu tư thiết bị bốc xếp Than ở cảng Đà Nẵng.
Cùng với công cuộc đổi mới toàn diện và nhiều mặt của nền kinh tế trong những năm gần đây, quản trị dự án đầu tư đóng vai trò ngày càng quan trọng, cung cấp cho những kiến thức... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  76.76 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tác động của dân số đối với kinh tế xã hội Việt Nam
Giữa dân số và phát triển có mối quan hệ biện chứng gắn bó hữu cơ với nhau. Đây là hai quá trình kinh tế – xã hội trong nghiên cứu nhận thức và trong điều khiển chúng và... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  232.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006 - 2010
Giai đoạn 2001 - 2005 vừa qua, tốc độ tăng trưởng (GDP) của tỉnh Vĩnh Long tăng bình quân 8,60%/năm cao hơn bình quân cảnước, cơcấu kinh tếchuyển dịch ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  916.9 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội để chứng minh tính tất yếu sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa của Việt Nam
Lý luận, hình thái kinh tế - xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  106.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế xã hội của huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Luận văn thạc sĩ : Ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế xã hội của huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên ...........................  Error! Bookmark not... 6 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.61 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Chiến lược phát triển công nghệ thông tin truyền thông nghệ thông tin-truyền thông phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ hội nhập
Chiến lược phát triển công nghệ thông tin truyền thông nghệ thông tin-truyền thông phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ hội nhập ( 18 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  352.32 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Việc làm và kế hoạch giải quyết việc làm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
Việc làm và kế hoạch giải quyết việc làm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ( 35 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  439.16 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số kinh nghiệm của mình trong quá trình giảng dạy hình thành các khái niệm về chất ở chương trình hóa học lớp 8.
Môn hóa học trong trường THCS có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển trí dục của học sinh. Ở chương trình THCS đến lớp 8 học sinh mới bắt đầu làm quen với môn... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  1.04 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Sự vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 Lý luận về hình thái kinh tế - xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C. Mác xây dựng nên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  56 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Học thuyết hình thái kinh tế xã hội với việc nhận thức tính tất yếu của con đường lựa chọn XHCN ở Việt Nam ( 26 trang )
Trong gần 10 năm trở lại đây, nền kinh tế nước ta có sự thay đổi và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Để đạt được những thành tựu Êy chóng ta không thể quên được bước ngoặt... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  333.3 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Học thuyết hình thái kinh tế xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá hiện - đại hoá ở Việt Nam
Trải qua rất nhiều thăng trầm của lịch sử từ khi đất nước được hình thành nước ta đã qua nhiều cuộc cải cách, nhưng cuộc cải cách năm 1986 đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  237.04 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quyền của người phụ nữ nông thôn dưới góc độ bình đẳng giới trong điều kiện kinh tế xã hội hiện nay
Phụ nữ nông thôn là những người phụ nữ sinh sống và làm việc ở nông thôn. Trong cơ cấu dân số, gần 80% phụ nữ Việt Nam sống ở nông thôn. Phụ nữ nông thôn là một cộng... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  68 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Chia tài sản chung của vợ và chồng trong thời kỳ hôn nhân trong điều kiện kinh tế xã hội hiện nay và hướng hoàn thiện pháp luật về vấn đề này
          Chế độ tài sản chung của vợ chồng được quy định tại các điều 27, 28 của Luật HN&GĐ năm 2000 là chế độ tài sản pháp định với hình thức chế độ cộng... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  107.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tiểu luận môn học kinh tế xây dựng : Quy Hoạch đô thị
Câu 1: Chủ đầu tư và nhà thầu trong hoạt động xây dựng là gì?           Chủ đầu tư xây dựng công trình: là người... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  185 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đồ án : Kinh Tế Xây Dựng
Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của mỗi quốc gia, mỗi chế độ chính trị đều đánh giá cao tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng, trang thiết bị trong toàn... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  1.31 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp trong nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội
Thu thập dữ liệu là một giai đoạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội. Tuy nhiên việc thu thập dữ liệu lại thường tốn nhiều thời gian, công... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  41.67 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề tài: Phân tích ưu, nhược điểm của các biện pháp xử lý thâm hụt ngân sách trong điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam hiện nay
Đề tài : " Phân tích ưu, nhược điểm của các biện pháp xử lý thâm hụt ngân sách trong điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam hiện nay"... 8 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  115.47 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Điều tra kinh tế xã hội và đánh giá hiện trạng nuôi trồng thuỷ sản của các xã Lộc Điền và Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
 Hiện nay, ngành nuôi trồng thuỷ sản đang ngày càng phát triển và đã trở thành một nền kinh tế quan trọng của đất nước. Trong những năm qua ngành thuỷ sản không những đã góp phần giúp nhân... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  85.56 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
cặp phạm trù hình thái kinh tế - xã hội ( 19 trang )
 cặp phạm trù hình thái kinh tế - xã hội ( 19 trang ) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  257.37 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Lý luận, hình thái kinh tế - xã hội
Lý luận, hình thái kinh tế - xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C. Mác xây dựng... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  190.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hình thái kinh tế xã hội
Lý luận, hình thái kinh tế - xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C. Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý luận... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  237.15 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội và vận dụng nó trong quá trình đổi mới kinh tế - xã hội ở Việt Nam
Trong lịch sử phát triển của xã hội, xã hội đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử nối tiếp nhau từ thấp đến cao. Khi sản xuất phát triển đến một giai đoạn nhất định thì cách thức... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  205.22 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội với việc nhận thức tính tất yếu của sự lựa chọn con đường đi lên CNXH ở Việt Nam
Lịch sử phát triển của nhân loại đã trải qua nhiều bước thăng trầm khác nhau và đặc biệt là trước những biến động to lớn của thế giới .Cuộc cách mạng khoa học công nghệ ngày nay đang... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  465.92 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vạn dụng học thuyết hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên
 Vạn dụng học thuyết hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên ( 17 trang  ) ... 9 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  242.13 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Lý luận về hình thái kinh tế - giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay
Môn ” Triết học Mác - LêNin ” có thể nói là một môn học rất khó để có thể hiểu được cặn kẽ, rõ ràng về nó. Do vậy việc làm bài ” Tiểu luận Triết học ”... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  323.21 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội để phân tích vai trò của nhà nước đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay
Lý luận hình thái kinh tế – xã hội là lý luận cơ bản và giữ một vị trí hết sức quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử do K.Marx xây dựng nên. Lý luận hình thái... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  341.62 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hình thái kinh tế - xã hội
Trong quá trình phát triển kinh tế ở nước ta nói riêng và ở các nước khác nói chung, sự phát triển kinh tế ở mỗi nước tuy khác nhau nhưng đều có một số điểm chung, dựa trên... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  190.2 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội và vấn đề quá độ lên XHCN ở Việt Nam
Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có sự thay đổi và đạt được nhiều thành tựu to lớn .Để đạt những thành tựu ấy chúng ta không thể quên được bước ngoặt lịch sử trong... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  290.55 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status