Vai trò của tín dụng trong nền kinh tế
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Vai trò của tín dụng trong nền kinh tế"
toàn cảnh nền kinh tế việt nam 2014
... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  955.54 Kb
  Người gửi: lienphan94
  Mức phí:   
Các giải pháp nâng cao vai trò của tỷ giá hối đoái trong quá trình hội nhập đối với nền kinh tế tại Việt Nam
Tỷ giá hối đoái là một công cụ của chính sách tiền tệ quốc gia đã được Ngân hàng Trung ương của các nước điều hành theo điều kiện của mỗi nước, phù hợp với tình hình cụ thể trong từng thời... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  2.02 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của tỷ giá hối đoái trong cơ chế dẫn truyền chính sách tiền tệ Việt Nam
Chính sách tiền tệ (CSTT) là công cụ mà ngân hàng trung ương (NHTW) có thể sử dụng để tác động đến các biến số vĩ mô mục tiêu của nền kinh tế như sản lượng và giá cả. Cụ thể, khi... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  3 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của Báo chí với sản xuất kinh doanh
Tài liệu: Vai trò của Báo chí với sản xuất kinh doanh. Ngày nay, Báo chí là một hiện tượng đặc biệt phổ biến, tác động từng ngày, từng giờ... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  21.75 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam
 Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam Như chúng ta đã biết, sau chính sách Đổi Mới năm 1986, kinh tế Việt... 6 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  52 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của hướng dẫn viên du lịch
Vai trò của hướng dẫn viên du lịch qua một số câu hỏi:  Câu 1: Mối quan hệ của HDV và các bên liên quan 2 Câu 2:... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  19.13 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Những mâu thuẫn trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay
 Mục lục A. Đặt vấn đề. B. Nội dung. 1.  Sự cần thiết khách quan phát... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  36.16 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của sách chính trị xã hội và hoạt động Phát hành sách Chính trị – Xã hội trong công cuộc đổi mới hiện nay
Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển biến lớn. Đó là nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước và theo định hướng xã hội... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  33.18 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của đồng bằng sông Hồng đối với quá trình phát triển kinh tế đất nước
Đề tài: Vai trò của đồng bằng sông Hồng đối với quá trình phát triển kinh tế đất nước Ở Việt Nam phương án phân chia lãnh thổ toàn quốc thành 7 vùng... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  129.32 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của công nghệ thông tin đối với Y tế
BÀI TẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN Đề tài: Vai trò của công nghệ thông tin đối... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  50 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của Công nghệ thông tin với sự phát triển của giáo dục
Đề tài: Vai trò của Công nghệ thông tin với sự phát triển của giáo dục. Giáo dục là “quốc sách” hàng đầu của mọi Quốc gia. Và sự phát triển giáo... 7 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  19.85 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của thông tin trong việc thực hiện chức năng của văn phòng hiện đại
Đề tài: Vai trò của thông tin trong việc thực hiện chức năng của văn phòng hiện đại MỤC LỤC ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  230.08 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của thông tin đại chúng trong việc thực thi quyền lực chính trị của nhân dân Thực trạng và những vấn đề đặt ra hiện nay
Đề tài: Vai trò của thông tin đại chúng trong việc thực thi quyền lực chính trị của nhân dân Thực trạng và những vấn đề đặt ra hiện nay Quyền lực chính trị thuộc về... 9 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  104.67 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
cơ sở hình thành nền kinh tế nhiều thành phần
 1. Lí luận của chủ nghĩa Mác-Lênin 1.1 Cơ sở hình thành chủ trương nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần Một trong những phát hiện vĩ đại nhất... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng: 
  Người gửi: boostone
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của ngân hàng nhà nước đối với rủi ro trong hoạt động của các ngân hàng thương mại
 Hoạt động của ngân hàng thương mại luôn phải đối mặt với nhiều loại rủi ro trong suốt quá trình hoạt động, ở tất cả các khâu, các lĩnh vực. Kinh nghiệm cho thấy khó có thể tránh né rủi ro mà... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  2 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:   
Vai trò của kiểm toán độc lập trong việc kiểm tra,kiểm soát các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
Chỉ cách đây vài năm, khi nói đến kiểm toán nhiều người kh"ng biết đấy là nghề gì và làm việc gì.Nhưng trong một vài năm trở lại đây nhiều người  đã coi nghề kiểm toán như một nghề... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  24.28 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông dưới ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường” (Khảo sát tại tỉnh Phú Thọ)
1.1. Đất nước ta đang bước vào thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá (CNH - HĐH) với nền kinh tế mở, năng động bao gồm nhiều thành phần kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.05 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đạo đức sinh viên trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Đạo đức là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng, của ý thức xã hội, một mặt bị quy định bởi cở sở hạ tầng, tồn tại xã hội; mặt khác nó cũng có tính độc lập tương đối và tác... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.97 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại
Định nghĩa truyền thống: Rủi ro trong hoạt động ngân hàng là những biến cố không mong đợi xảy ra, gây mất mát, thiệt hại tài sản, thu nhập của ngân hàng trong quá trình hoạt động. ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  574.39 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của nhà nước đối với sự phát triển của kinh tế tư nhân
 Đối với mọi quốc gia, khu vực kinh tế tư nhân có vai trò hết sức quá trình trong phát triển kinh tế của đất nước. Đối với  nước ta, mặc dù trong quá trình phát triển trải qua nhiều thăng trầm... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  120 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng và xu hướng phân hoá giàu nghèo trong quá trình chuyển đổi, xây dựng và phát triển nền kinh tế nước ta
 Thế giới đang bước vào thế kỷ mới với kỳ vọng một cuộc sống mới phồn vinh hạnh phúc. Làn sóng toàn cầu hoá đang lan nhanh là động lực thôi thúc các quuốc gia dân tộc vào một cuộc đua tranh... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  327.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề tài: Lạm phát và những biện pháp ngăn ngừa lạm phát trong điều hành nền kinh tế quốc dân.
Định nghĩa được nhiều người chấp nhận cho rằng lạm phát là sự gia tăng liên tục của mức giá tổng quát. Tuy vậy, vẫn có một số ý kiến bất đồng cho rằng lạm phát là phát hành tiền quá mức... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  208 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ IMF, WB: LỊCH SỬ RA ĐỜI; CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ; VAI TRÒ CỦA IMF, WB ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN
Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều tổ chức tài chính - tín dụng. Các tổ chức tài chính - tín dụng quốc tế ra đời là một yêu cầu khách quan trên cơ sở quan hệ ngoại thương và thanh... 6 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  397 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh và thời đại hội nhập toàn cầu đã thực sự đến với Việt Nam biến đổi các mô hình kinh doanh nhỏ lẻ, thiếu tập trung – mô hình kinh doanh chủ yếu của Việt... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  250.52 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Ngân hàng thương mại trong nên kinh tế thị trường
Ngân hàng thương mại đã hình thành, tồn tại và phát triển gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá. Sự phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại đã có tác động rất lớn và quan trọng... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  108.81 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận án tiến sĩ : Giải pháp phát triển hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng VN hiện nay
Hiện nay, hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động chính của ngân hàng thương mại (NHTM), với hai yếu tố đầu vào cơ bản là tiền vốn và thông tin. Đây là 2 yếu tố quan trọng nhất quyết định sự... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  349.3 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của Định mức tín nhiệm đối với hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam
Với nền kinh tế Việt Nam đang phát triển như hiện nay, sự tồn tại và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp “mạnh”-“yếu” khác nhau đã buộc các doanh nghiệp phải thực sự biết mình là ai, đứng ở vị trí nào... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  426.9 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nguyên nhân và một số biện pháp để hạn chế,phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng
Đối với ngân hàng hoạt động kinh doanh cũng chịu sự tác động của quy luật khách quan đó. Trong nghiệp vụ ngân hàng thương mại thì nghiệp vụ tín dụng thương mại chứa đựng nhiều rủi ro nhất. Rủi ro tín... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  305 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của Ngân hàng trung ương trong nền kinh tế thị trường
Trong n ên kinh tế thị trường, tiên trở thành một phương tiện đảm bảo cho mọi hoạt động kinh tế diễn ra một cách bình thường. Hoạt động của tiên trong nên kinh tế luôn gắn liên với các hiện tượng... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  522.92 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoạt động tín dụng trong các Ngân hàng thương mại - Nhìn từ góc độ rủi ro tín dụng - thực trạng và giải pháp ở Việt Nam
Trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường có sự quản lí của nhà nước theo định hướng XHCN, lại nằm trong vùng kinh tế CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG một trong những khu vực... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  270.13 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status