Quoc phong viet nam hien nay
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Quoc phong viet nam hien nay"
THỰC TRẠNG DU LỊCH MICE Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng: 
  Người gửi: YUII
  Mức phí:   
Đề Tài : Thực Trạng Ô Nhiễm Môi Trường Ở Việt Nam Hiện Nay
 hay lắn á ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  752 Kb
  Người gửi: saoly2013
  Mức phí:   
Thực trạng du lich Mice ở Việt Nam hiện nay
Chi tiết tài liệu: Thực trạng du lich Mice ở Việt Nam hiện nay Lời mở đầu: 2 I. Tìm hiểu về du lịch MICE 3 ... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  67.54 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hiện trạng xâm phạm quyền tác giả trong hoạt động xuất bản việt nam hiện nay
 Quản lý xuất bản đóng vai trò quan trọng trong quá trình kiểm tra điều tiết hoạt động xuất bản trên thị trường để những xuất bản phẩm này mang lại hiệu quả cả về kinh tế, văn hóa tư tưởng. Đặc... 4 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  48.23 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng và giải pháp xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay
 MỞ ĐẦU 2 NỘI DUNG 3 I – Một số khái niệm cơ bản về gia đình 3 ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  29.05 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quyền lực chính trị của nhân dân lao động trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị ở Việt nam hiện nay
Quyền lực chính trị của nhân dân lao động trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay  Đề cập tới chức năng của hệ thống chính trị trong thời... 6 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  4.16 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoạt động mua lại và sáp nhập của ngân hàng Việt Nam hiện nay
 Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008 - 2009 đã để lại những hệ luỵ lớn cho hầu hết các nền kinh tế trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cho đến nay, kinh tế toàn... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng: 
  Người gửi: hongmay
  Mức phí:    500 điểm
Những suy nghĩ về sự thay đổi thang giá trị đạo đức trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở việt nam hiện nay
NHỮNG SUY NGHĨ VỀ Sự THAY ĐỔI THANG GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRONG Sự NGHIỆP CÔNG NGHIệP HOÁ HIệN ĐạI HOÁ ở VIệT NAM HIệN NAY Đạo đức là một trong những hình thái của... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  65.97 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của kiểm toán độc lập trong việc kiểm tra,kiểm soát các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
Chỉ cách đây vài năm, khi nói đến kiểm toán nhiều người kh"ng biết đấy là nghề gì và làm việc gì.Nhưng trong một vài năm trở lại đây nhiều người  đã coi nghề kiểm toán như một nghề... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  24.28 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Giải pháp hạn chế rủi ro trong đầu tư trên thị trường Chứng Khoán Việt Nam hiện nay
Thị trường chứng khoán ảm đạm trong suốt thời gian qua với thanh khoản rất thấp và nhà đầu tư không sẵn sàng mua vào, bất chấp hàng loạt cổ phiếu đã giảm khá mạnh. Thanh khoản thấp phản ánh dòng tiền... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.43 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng các tổ chức trung gian tài chính tại Việt Nam hiện nay
Hoạt động của các tổ chức trung gian tài chính trên thế giới đã ra đời và phát triển mạnh mẽ... Tính ưu việt của các TCTGTC này đã tạo nên một kênh dẫn vốn rất quan trọng đến các doanh nghiệp... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  263.84 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ của Việt Nam hiện nay
Hàng ngày chúng ta tiếp xúc và sử dụng tiền , tiền đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với chúng ta trong việc trao đơi hàng hóa, tiêu dung,… vậy tiền là gì? ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  175.02 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận án tiến sĩ : Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTMNN Việt Nam hiện nay
Ngân hàng là một trong những tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Để phát huy được nội lực, khuyến khích tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, các quốc gia rất cần xây dựng một hệ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  190.02 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Chính sách tiền tệ và phương thức vận hành các công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước Việt Nam hiện nay
Trong công cuộc đổi mới hiện nay, trên đất nước ta đang diễn ra sôi động quá trình phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  37.3 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ chế quản lý tỷ giá ở các nước và Việt Nam hiện nay
NỘI DUNG CHÍNH  Định nghĩa tỷ giá và các cơ chế quản lý tỷ giá  Cơ chế quản lý tỷ giá của một số nước và Việt Nam... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PowerPoint (.ppt)
 Dung lượng:  1.52 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Bàn về hệ thống lãi suất tín dụng ở Việt Nam hiện nay
Lãi suất là một trong những vấn đề hết sức phức tạp, nó vừa là công cụ hết sức quan trọng và nhạy cảm trong việc điều hành chính sách tiền tệ, vừa là giá cả sử dụng vốn... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  408.56 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoạt động tín dụng trong các Ngân hàng thương mại nhìn từ góc đọ rủi ro tín dụng - Thực trạng và giải pháp ở Việt Nam hiện nay
Trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường có sự quản lí của nhà nước theo định hướng XHCN, lại nằm trong vùng kinh tế CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG một trong những khu vực... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  274.37 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở ở Việt Nam hiện nay, thực trạng và những vấn đề cần hoàn thiện
 Việc triển khai xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thời gian qua đã chứng tỏ đây là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, đáp ứng được nhu cầu bức thiết và... 16 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  189.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng của hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam hiện nay
Công cuộc đổi mới ở Việt Nam 15 năm qua đã đạt được nhữnh tiến bộ : Từ giai đoạn khủng hoảng KT-XH ;sản xuất đình đốn,lạm phát tăng vọt,đất nước bị bao ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  429.2 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoạt động tín dụng của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay - thực trạng và giải pháp
Trong những năm gần đây, hoạt động ngân hàng ngày càng trở nên sôi động và đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế đất nước đi lên, bắt kịp sự phát triển... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  306.38 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiên công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiên nay
Trong báo cáo chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2001- 2010 của Ban chấp hành Trung ương khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam viết “tiếp... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  412.13 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề tài: Mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu trong gia đình Việt Nam hiện đại
Quan hệ mẹ chồng – nàng dâu trong gia đình là một quan hệ rất nhạy cảm. Dưới thời phong kiến, nàng dâu thường về nhà chồng với tư cách là “gả bán”, nên họ về nhà chồng có... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  306.35 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tìm hiểu thực trạng của vấn đề bạo lực trong gia đình Việt Nam hiện nay
Quan hệ gia đình giữa chồng với vợ, cha mẹ và con cái, anh chị em với nhau là quan hệ tình cảm thiêng liêng, ấm áp....Gia đình là tổ ấm, là... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  307.95 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vị trí vai trò của gia đình trong xã hội xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay
 Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khoá VIII) đã đặt vấn đề gia đình ở một tầm quan trọng trong sự nghiệp xây dựng văn hó và phát triển về mọi mặt của đất nước. Vấn... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  404 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phụ nữ tham gia lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay
Vấn đề bình đẳng giới là mối quan tâm hàng đầu của hầu hết các quốc gia trên thế giới trong những thập kỷ qua. Một trong những khía cạnh nằm trong mối quan tâm ấy là hiện tượng... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  767.09 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Mất đất nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay, thực trạng và hậu quả trong tương lai
Thế giới ngày nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức mang tính toàn cầu. Đáng chú ý là những thách thức về khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng lương thực. Ở Việt Nam, trong quá trình công... 16 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  199.84 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phòng và chống hoạt động rửa tiền ở Việt Nam hiện nay
Rửa tiền là một loại tội phạm xuất hiện từ rất lâu đời. Rửa tiền chính là hoạt động biến đồng tiền phi pháp thành hợp pháp do đó rửa tiền luôn... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  261.19 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân biệt sự khác biệt giữa gia đình Việt Nam truyền thống và gia đình Việt Nam hiện nay.
Phân biệt sự khác biệt giữa gia đình Việt Nam truyền thống và gia đình Việt Nam hiện nay. I. Nguyên nhân dẫn đến sự... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  142.33 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng nhận thức của người dân về bạo lực gia đình trong gia đình nông thôn Việt nam hiện nay
Bạo lực gia đình là một vấn đề có tính chất toàn quốc được xem như là một đề tài thu hút giới nghiên cứu trong mọi lĩnh vực đặc biệt là... 4 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  238.03 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng và giải pháp đảm bảo an ninh lương thực gắn với xóa đói giảm nghèo ở Việt nam hiện nay
Trong thời đại ngày nay, thời đại của công nghệ kỹ thuật, điện tử viễn thông, với khả năng và trí tuệ của mình con người đã làm được nhiều điều kỳ diệu trong nhiều lĩnh vực khoa học... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  809.74 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status