Quan ly vat lieu, dung cu trong doanh nghiep.doc
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Quan ly vat lieu, dung cu trong doanh nghiep.doc"
Hạch toán nguyên liệu vật liệu – công cụ dụng cụ trong Công ty TNHH Hoàng Anh Quy Nhơn
Ngày nay khoa học kỹ thuật càng phát triển thì nhu cầu của con người ngày càng cao. Hơn nữa chúng ta đang sống trong nền kinh tế được vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  51.29 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện công tác quản lý vật tư thiết bị tại Công ty viễn thông Viettel
Hiện nay, nền kinh tế nước ta đang chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Trong quá trình chuyển đổi đã có những ảnh hưởng sâu sắc tới sự phát triển của... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  2.54 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp : Phân tích tình hình quản lý vật tư của Điện Lực Phú Thọ
Luận văn tốt nghiệp : Phân tích tình hình quản lý vật tư của Điện Lực Phú Thọ ( 91 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.59 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Bài báo cáo : Chủ đề quản lý vật liệu xây dựng
Bài báo cáo : Chủ đề quản lý vật liệu xây dựng   ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  2.1 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nâng cao hiệu quả Quản lý Vật Tư ở công ty Vật Tư Nông Sản
Nâng cao hiệu quả Quản lý Vật Tư ở công ty Vật Tư Nông Sản ( 91 trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  810.21 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp xây lắp
Hiện nay trong nền kinh tế quốc dân nói chung và trong từng doanh nghiệp xây lắp nói riêng đã không ngừng được đổi mới và phát triển cả hình thức, quy mô và hoạt động xây lắp. Cho... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.04 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tổ chức kế toán chi tiết vật tư với việc nâng cao trách nhiệm quản lý vật chất ở Công ty Hải Phòng
Để tiến hành sản xuất kinh doanh, một trong những điều kiện cần thiết không thể thiếu được là đối tượng lao động, đây là một trong ba yếu tố cơ bản của sản xuất mà biểu hiện cụ... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  605 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU (NVL) - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU (NVL) - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP   ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  523.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Công tác quản lý vật tư tại công ty may Thăng Long - xí nghiệp may liên doanh G&A
Thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp khác nhau thì sự cạnh tranh gay gắt để tồn tại và phát triển giữa các doanh nghiệp là điều thiết yếu. Điều đó đặt cho doanh nghiệp một... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  264.67 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nghiên cứu về hệ thống thông tin kế toán trong việc quản lý vật liệu của công ty xây dựng số 5
 Nghiên cứu về hệ thống thông tin kế toán trong việc quản lý vật liệu  của công ty xây dựng số 5 ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  498.11 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kế toán nguyên vật liệu - công cụ, dụng cụ trong các doanh nghiệp
 Kế toán nguyên vật liệu - công cụ, dụng cụ trong các doanh nghiệp ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  569.42 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tìm hiểu kế toán vật liệu, dụng cụ tại Công ty TNHH Sản xuất - Kinh doanh Vật liệu Xây dựng Tân Hòa
Sau những năm đổi mới nền kinh tế nước ta đang từng bước phát triển hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Đối với các doanh nghiệp nước ta hiện nay,  để tồn tại và... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  110.3 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Chuyên đề tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý vật tư ứng dụng tại công ty cổ phần phần mềm Mastersoft
Ngày nay Công nghệ thông tin (CNTT) được xem là nhu cầu thiết yếu đối với nhiều ngành nghề, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội khác. Rất nhiều phần mềm ứng dụng của Việt... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  886.91 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp
Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý điều tiết của Nhà nước. Để đổi mới, tồn tại và phát triển các đơn vị kinh... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  864.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp
Kế toán vật liệu chiếm một vị trí rất quan trọng trong công tác kế toán ở các doanh nghiệp sản xuất, kế toán một cách chính xác vật liệu chẳng những là một trong những yếu tố để... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  337 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp
 Hiện nay nước ta đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới thì sự ảnh hưởng càng lớn mạnh hơn. Điều đó buộc các doanh nghiệp... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  776.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phần mềm quản lý vật tư
Quản lý hàng hoá  trong doanh nghiệp là một trong những việc quan trọng có ý nghĩa quyết định trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh đòi... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.22 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quản lý vật tư theo dự án và hạng mục trong công ty xây dựng
Quản lý vật tư theo dự án và hạng mục trong công ty xây dựng ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.3 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích và thiết kế HTTT quản lý vật tư
Trong thời đại ngày nay việc quản lý, điều hành và phát triển một doanh nghiệp lớn hay nhỏ cũng đều đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ từ cấp lãnh đạo đến từng nhân viên, từ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  1.09 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất
Hiện nay nền kinh tế  nước ta là nền kinh tế nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, chế độ hạch toán kinh tế, kinh doanh độc... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  205.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phần mềm quản lý vật tư
Phần mềm quản lý vật tư ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  598.15 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quản lý vật tư
 Ngày nay tin học đã thâm nhập vào tất cả mọi hoạt động của xã hội loài người và máy tính điện tử trở thành một công cụ đắc lực không chỉ giảm nhẹ lao động (kể cả lao... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  890.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quản lý vật tư trong công ty xây dựng
Quản lý vật tư trong công ty xây dựng (CTXD) là một hệ thống quản lý việc nhập và xuất vật tư cho các dự án gồm nhiều hạng mục. Nguồn vật tư của công ty có thể do... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  2.66 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Xây dựng ứng dụng kế toán quản lý vật tư tại Xí nghiệp Chiến Thắng_ Công ty May 19/5 Bộ công an
Vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, khi nền kinh tế chuyển từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, lực lượng công an nhân... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  492 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quản lý vật tư và mã vạch.
Quản lý vật tư và mã vạch(98 trang)   Phần mở đầu ... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Winzip File (.zip)
 Dung lượng:  4.95 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Công tác quản lý vật tư tại Công ty may Thăng Long - Xí nghiệp may liên doanh G&A (30 trang)
Công tác quản lý vật tư tại Công ty may Thăng Long - Xí nghiệp may liên doanh G&A  (30 trang) MỤC LỤC Phần I: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty may Thăng Long – Xí nghiệp may... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  176.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status