Phan tich hieu qua hoat dong tin dung
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Phan tich hieu qua hoat dong tin dung"
Hiệu quả hoạt động Quỹ BLTD đối với DNNVV tại Việt Nam
Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam chiếm hơn 97% trong tổng số doanh nghiệp của cả nước, thu hút một lượng lớn lao động, giải quyết công ăn việc làm, đóng góp đáng kể vào GDP, góp phần chuyển dịch... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  4.89 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích hiệu lực chính sách sản phẩm của Vinamilk
Tài liệu Phân tích hiệu lực chính sách sản phẩm của Vinamilk.Trong những năm gần đây, với nền kinh tế thị trường ngày càng năng động và sự hội nhập với thế giới thì thị trường xuất hiện sự cạnh tranh gay... 7 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  419.5 Kb
  Người gửi: hoaleabc
  Mức phí:    500 điểm
phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty lắp máy và xây dựng 69-3
Hoạt động tài chính doanh nghiệp là một bộ phận quan trọng của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giải quyết các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh được biểu hiện dưới  hình thái... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  231 Kb
  Người gửi: dangxuanhd
  Mức phí:    500 điểm
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn phục vụ SXKD tại Agribank Eah'leo
 Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn phục vụ SXKD tại Agribank Eah'leo 1. Lí do chọn đề tài... 4 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  101.49 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Các yếu tố tài chính tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp trong ngành xây dựng niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
Hiệu quả là vấn đề cơ bản sản xuất kinh doanh của một hình thái kinh tế xã hội. Các chủ thể tham gia vào nền kinh tế tiến hành sản xuất kinh doanh phải đặt mục tiêu hiệu quả lên hàng... 7 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  548.85 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh An Giang
Tỉnh An Giang nằm trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nơi được xem là có thế mạnh về nông nghiệp, nông sản, chỉ xét trên địa phận Thành phố Long Xuyên đã có hơn bốn công ty... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  177.24 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Long An
Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong thời hạn nhất định với chi phí nhất định, phản ánh quan hệ kinh tế giữa người sở hữu với người sử... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  416.29 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ( 78 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  649.36 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã Nông nghiệp ở tỉnh Tiền Giang đến 2015
Trên thế giới, mặc dù mỗi nước có chế độ chính trị khác nhau nhưng đều coi hợp tác xã (HTX) là một mô hình giúp hộ gia đình nông dân nói riêng, người nghèo nói chung liên kết lại với nhau... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.79 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Giải pháp mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
Từ khi nước ta giành được thắng lợi vẻ vang vào năm 1975, lấy lại độc lập và tiếp tục xây dựng đất nước, xây dựng nền kinh tế theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Nhà nước và Đảng ta mắc... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  300.59 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp : Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại chi nhánh Chợ Lớn – Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Si Gịn Thương Tín (SACOMBANK) khai trương hoạt động vào cuối năm 1991 từ việc hợp nhất Ngân hàng Phát Triển KT Gò Vấp với 3 hợp tác xãc tín dụng Tân Bình, Thành Công và... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  364.85 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại chi nhánh Chợ Lớn – Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín
Trong giai đoạn hiện nay, toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế mà trong đó mở cửa hội nhập ngân hàng đang là xu hướng tất yếu nên đòi hỏi các ngân hàng thương mại phải chuyên môn hoá... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  160.56 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng cấp tín dụng có tài sản bảo đảm và một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo đảm tín dụng tại Sacombank
Lịch sử phát triển kinh tế của một quốc gia bao giờ cũng gắn liền với sự hình thành và phát triển của hệ thống Ngân hàng. Một nền kinh tế ngày càng phát triển thì đòi hỏi sự tồn tại của... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  129.39 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với các DNNVV tại NHTMCP Đông Á Chi nhánh Quận 5 Tp.HCM
  Việt Nam sau 20 năm đổi mới, có những bước phát triển vượt bậc và từng bước phát triển theo con đường Công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, Việt Nam ngày càng hội nhập với nền kinh tế của thế... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  321.49 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai
Vào ngày 11/01/2007, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức Thương mại thế giới (WTO – World trade organization)[16]. Đây là một bước tiến vượt bậc, khẳng định những đường lối chính sách đúng đắn của Đảng... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  1.57 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận án tiến sĩ : Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTMNN Việt Nam hiện nay
Ngân hàng là một trong những tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Để phát huy được nội lực, khuyến khích tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, các quốc gia rất cần xây dựng một hệ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  190.02 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp : Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại SGD Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK)
Nếu như người ta thường nói, ngân hàng là doanh nghiệp của mọi doanh nghiệp, là mạch máu của nền kinh tế, là trung tâm giao lưu của muôn vàn hệ thống pháp luật, là lĩnh vực hoạt động nhạy cảm và... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  485.6 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Sài Gòn Công Thương Ngân Hàng
Trong thời gian qua,ngành ngân hàng đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần duy trì được sự ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo môi ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  529.48 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương trong xu thế hội nhập trên địan bàn thành phố Cần Thơ
Trong tiến trình toàn cầu hóa nền kinhtế thế giới, các họat động của ngân hàng thương mại không còn bó hẹp trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia, mà ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  414.02 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư tại NHCTVN – CN4
Nước ta đẩy mạnh cải cách kinh tế và thực hiện CNH – HĐH nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhanh, có hiệu quả và bền vững trên cơ sở phát ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  372.95 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay dành cho khách hàng cá nhân tại NHTMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh 3 TP.HCM
Ngày 7/11/2006 tại Geneve, Thụy Sĩ. Tổ Chức thương mại quốc tế (WTO) đã chính thức thông qua việc chấp nhận Việt Nam gia nhập và trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức này. Từ đây Việt Nam đã chính... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  306.36 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại SGD Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK)
Nếu như người ta thường nói, ngân hàng là doanh nghiệp của mọi doanh nghiệp, là mạch máu của nền kinh tế, là trung tâm giao lưu của muôn vàn hệ thống pháp luật, là lĩnh vực hoạt động nhạy cảm và... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  485.8 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
  Xã hội ngày càng phát triển, công nghệ càng hiện đại góp phần thúc đầy kinh tế tăng trưởng vượt bậc, dẫn đến đời sống của người dân được nâng cao. Bên cạnh đó là sự ra đời hàng loạt của các... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  776.82 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại Việt Nam
Bất kỳ một nước nào muốn tăng trưởng và phát triển đều cần một điều kiện không thể thiếu được đó là phải tạo vốn cho nền kinh tế. Việt Nam cũng nằm trong qui luật đó, hay nói cách khác Việt... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  265.95 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích hoạt động tín dụng, đưa ra một số giải pháp góp phần mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình-chi nhánh Cần Thơ
Trong những năm vừa qua nền kinh tế Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn, tăng trưởng GDP cao, ổn định, gia nhập WTO,... do đó nước ta ngày càng thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài gần đây... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  736.06 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Hòn Đất
Đất nước ta vừa bước vào một thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập. Nước ta vừa là thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới. Điều đó tạo ra những cơ hội và thách thức vô cùng to... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  594.31 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích hiệu động tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng công thương chi nhánh Cần Thơ
Sự kiên Viêt Nam gia nhâp tổ chức kinh tế lớn nhất toàn cầu (WTO) đã mở ra cho Viêt Nam cơ hội mới. Đồng thời bên cạnh những cơ hội ấy chúng ta cũng gặp nhiều thách thức mới trong xu... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  2.7 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHĐT & PT Chi nhánh Bến Tre
Công cuộc đổi mới được khởi xướng từ sau đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển mạnh sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Hoạt động ngân... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  692.48 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Cần Thơ
Trong thời đại ngày nay, xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế đang diễn ra với tốc độ rất mạnh mẽ khiến cho các quốc gia trong khu vực và trên thế giới luôn phải hoạt động giao lưu với nhau.... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  862 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng công thương khu vưc II - Hai Bà Trưng
Một trong những giải pháp cơ bản thực hiện đường lôi đổi mới kinh tê theo hướng Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá của nước ta là đổi mới mới cơ cấu kinh tê, bao gồm cơ cấu... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.16 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status