Khai niem hieu qua kinh doanh khach san
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Khai niem hieu qua kinh doanh khach san"
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú tại khách sạn Rising Dragon
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú tại khách sạn Rising Dragon Số trang: 35 Dung lượng 119.2 KB Loại file Zip Tóm tắt nội dung CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  453.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHHPhú Thái
Tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. Thực tiễn cho thấy thích ứng với mỗi cơ... 25 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  0 Byte
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kế Toán Mua Bán Hàng Hóa Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh
Kể từ khi nước ta gia nhập WTO đến nay,Việt Nam  đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn.Thị trường dường như trở nên sôi động hơn, hoạt động sản xuất kinh doanh nhộn nhịp hơn, đặc biệt trong các... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  344.25 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Vận Tải Hà Thanh Long
Ngày nay, khi nền kinh tế thế giới đang trên đà phát triển với trình độ ngày càng cao thì nền kinh tế Việt Nam cũng đang dần phát triển theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và... 6 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  894.84 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh
Sự ra đời và phát triển của kế toán gắn liền với sự phát triển của nền sản xuất xã hội. Xã hội ngày càng phát triển thì kế toán càng trở nên quan trọng và trở thành công cụ không thể... 5 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  3.71 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 Nền kinh tế nước ta đang chuyển dần từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chịu sự tác động của nền kinh tế thị trường là thách thức với mọi... 8 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  1.84 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Lê Bảo Minh
Với xu hướng toàn cầu hóa, Việt Nam đã và đang hội nhập với nền kinh tế thế giới. Đặc biệt chính sách mở cửa thì quan hệ kinh doanh và thương mại trong nước và với các nước khác trên thế... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  719.62 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Dự Án Mai Trang
Trong tiến trình hội nhập nền kinh tế hiện nay, để có thể tồn tại và phát triển bền vững, các doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước có sự thay đổi đáng kể cả về quy mô và chất lượng, không... 5 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  0 Byte
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận ” tại Công ty TNHH Tư Vấn và Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế
Trước xu hướng hòa nhập và phát triển của kinh tế thế giới, Việt Nam cũng đã mở rộng quan hệ thương mại hợp tác kinh tế với rất nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Điều này tạo ra... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng: 
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên
Trong tiến trình hội nhập nền kinh tế thế giới hiện nay, để có thể tồn tại và phát triển bền vững, các doanh nghiệp ở Việt Nam đang từng bước có sự thay đổi đáng kể cả về quy mô và... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  426.98 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh
Trong tình hình kinh tế nước ta hiện nay đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm sâu sắc đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  215.53 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Ngân Hàng Dữ Liệu
Trong nền kinh tế hiện nay, bất kì một doanh nghiệp, một công ty nào khi bước vào lĩnh vực kinh doanh thì mục tiêu hướng tới đều là lợi nhuận. Khi công ty muốn tồn tại, phát triển và muốn đứng... 5 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  581.82 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
Trong tình hình kinh tế hiện nay, Việt Nam đang trong thời kỳ đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và vận hành theo cơ chế thị trường, mở cửa và hội nhập (gia nhập WTO-tháng 11/2006). Chịu sự tác động của nền... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  861.37 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kế toán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH B&H
Trong môi trường kinh tế hiện nay, khi mà các quan hệ hàng hóa tiền tệ ngày càng mở rộng và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ sản xuất ra các hàng hóa, dịch vụ đúng chất lượng tốt... 4 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  1.06 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty tnhh thương mại dịch vụ Huy Nguyên
Nền kinh tế thị trường đã mở ra một môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp và cũng chính cơ chế thị trường cạnh tranh này đòi hỏi các doanh nghiệp phải hoạt động một cách có hiệu... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  164.66 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kế toán xác định kết quả kinh doanh ở Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí số 5–TP.HCM
Trong những năm qua, cơ chế quản lý kinh tế của nước ta đã có những đổi mới sâu sắc và toàn diện. Cơ chế mới đã tạo ra những chuyển biến tích cực cho sự tăng trưởng của nền kinh tế.... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  1.12 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C
Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn. Mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh  doanh, phải chịu trách nhiệm... 5 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  120.36 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty TNHH Quốc tế Trung Tín
KẾT CẤU LUẬN VĂN Những vấn đề lý luận chung về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở DNTM Thực trạng... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  490.13 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư Hải Phòng
Mỗi doanh nghiệp là một tế bào quan trọng trong nền kinh tế quốc dân thống nhất, mỗi doanh nhân là một chiến sĩ trên mặt trận kinh tế. Sự phát triển không ngừng của các doanh nghiệp sẽ góp phần đảm... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  175.22 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Doanh thu bán hàng và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp có mối quan hệ mật thiết với nhau. Doanh thu thể hiện số tiền bán hàng (tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ…) thu được. Còn kết quả kinh... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  575.9 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bắc Hải
Trong những năm gần đây, nước ta đã chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế theo cơ chế thị trường, có sự quản lý điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Cơ chế thị trường... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  597.69 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ Cửu Long Vinashin
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, kinh tế Việt Nam với những thay đổi mạnh mẽ đã có những bước phát triển vượt bậc. Xu hướng hội nhập kinh tế quốc... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  161.83 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và du lịch HATRACO
Trong nền kinh tế hội nhập ngày nay, thông tin về tình hình tài chính không chỉ là mối quan tâm của các chủ doanh nghiệp mà còn là quan tâm của các nhà đầu tư, nhà cung cấp, khách hàng, đối... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  114.17 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH ô tô Hoa Mai
Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay, việc tổ chức hạch toán kế toán của doanh nghiệp là rất quan trọng. Đặc biệt công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng: 
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại Hải Phòng II
Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường đã khẳng định tầm quan trọng của thương mại trong đời sống kinh tế xã hội. Với vai trò là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, thương mại đã... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  4.8 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại vận tải Trung Dũng
Cùng với sự phát triển của đất nước và đổi mới sâu sắc về cơ chế quản lý kinh tế tài chính, hệ thống kế toán - kiểm toán doanh nghiệp cũng từng bước phát triển phù hợp với cơ chế quản... 8 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  176.15 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng về chất lượng dịch vụ trong kinh doanh khách sạn ở VN hiện nay
 Chương I: Thực trạng về chất lượng dịch vụ trong kinh doanh khách sạn ở Việt Nam hiện nay ... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  55 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Tổng Công Ty Cổ Phần Khoan Và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí
Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn mới của quá trình hội nhập và toàn cầu hóa với việc gia nhập vào tổ chức Thương mại thế giới (WTO), khối ASIAN hoặc việc ký kết các hiệp định tự do thương mại... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  917.65 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nghiên cứu và đề xuất áp dụng lập báo cáo kết quả kinh doanh theo chuẩn mực kế toán quốc tế để tăng cường tính hội nhập cho kế toán doanh nghiệp Việt Nam
Xu hướng hội tụ kế toán quốc tế là xu hướng tất yếu của thời đại ngày nay và được lựa chọn bởi nhiều quốc gia trên thế giới. Chuẩn mực kế toán quốc tế chính là cơ sở khoa học và... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.69 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Định hướng marketing quan hệ tác động đến hiệu quả kinh doanh của khách hàng trong ngành logistics Việt Nam
TÓM TẮT Việc điều chỉnh hoạt động dịch vụ logistics phù hợp với nhu cầu của khách hàng thông qua những giải pháp duy trì tập trung vào việc đo lường chất lượng hoạt động... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  741.93 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

DMCA.com Protection Status