Khái niệm “cơ sở lý luận của đề tài”
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Khái niệm “cơ sở lý luận của đề tài”"
Nghiên cứu kinh tế tư bản nhà nước dựa trên lý luận của Mac-Lênin và sự vận dụng ở Việt Nam
 Thành phần kinh tế tư bản nhà nước là một nội dung của kinh tế chính trị Mác-Lênin. Nhưng trước đây chúng ta chỉ mới nghiên cứu nó trong khuôn khổ giáo trình nhằm trang bị lý luận kinh tế chính trị... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  45.21 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện và sự vận dụng quan điểm toàn diện của Đảng
 Đề tài: Hãy phân tích cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện và sự vận dụng quan điểm toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước.... 15 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  76 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số lý luận cơ bản về chiến lược và quản lý chiến lược
Trên thực tế  có rất nhiều quan điểm khác nhau về  chiến lƣợc. Tuỳ  theo mục đích nghiên cứu khác nhau và vào từng thời kỳ phát triển khác nhau mà các... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  782.81 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Cơ sở lý luận đổi mới tổ chức hải quan theo mô hình hải quan hiện đại ở Việt Nam hiện nay
Luận văn thạc sĩ : Cơ sở lý luận đổi  mới tổ chức hải quan theo mô hình hải quan hiện đại ở Việt Nam hiện nay ( 97 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.51 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Cơ sở lý luận đổi mới quản lý luật sư ở Việt Nam hiện nay
Luận văn thạc sĩ : Cơ sở lý luận đổi mới quản lý luật sư ở Việt Nam hiện  nay ( 109 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  584.31 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Cơ sở lý luận và thực tiễn khắc phục án tồn đọng trong thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay
Luận văn thạc sĩ : Cơ sở lý luận và thực tiễn khắc phục  án tồn đọng trong thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay ( 114 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  600.59 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay
Luận văn thạc sĩ : Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí   tuệ tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay ( 144 Trang)... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  796.05 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : cơ sở lý luận, đánh giá những thành tựu,ưu điểm đã đạt được và làm rõ những khuyết điểm tồn tại của vấn đề giáo dục nhân quyền
Luận văn thạc sĩ : cơ sở lý luận, đánh giá những thành tựu,ưu điểm đã đạt được và  làm rõ những khuyết điểm tồn tại của vấn đề giáo dục nhân quyền ( 134 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  662.9 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Cơ sở lý luận đổi mới tổ chức hải quan theo mô hình hải quan hiện đạiở Việt Nam hiện nay
Cơ sở lý luận đổi mới tổ chức hải quan theo mô hình hải quan hiện đạiở Việt Nam hiện nay ( 97 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  538.55 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Lý luận của chủ nghĩa Mác về con người và vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Phát triển con người là mục tiêu cao cả nhất cả nhất của toàn nhân loại. Làn sóng văn minh thứ ba đang được loài người tới một kỉ nguyên mới, mở ra bao khả năng để họ tìm... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  151.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng nguyên tắc Lex Rei sitae- luật nơi có tài sản ở Việt Nam hiện nay
          Khi một chủ thể nước này mang tài sản, vốn liên doanh, hoạt động thương mại tại một quốc gia khác sẽ làm phát sinh các quan hệ sở hữu có yếu tố nước... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  87 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng nguyên tắc Lex Rei sitae- luật nơi có tài sản ở Việt Nam hiện nay
          Khi một chủ thể nước này mang tài sản, vốn liên doanh, hoạt động thương mại tại một quốc gia khác sẽ làm phát sinh các quan hệ sở hữu có yếu tố nước... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  87 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Cơ sở lý luận và thực tiến của việc thiết lập mô hình cơ quan tài phán hành chính thuộc Chính phủ
Khiếu kiện hành chính là việc cá nhân, tổ chức yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần bảo đảm pháp chế và nâng... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  431 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở lý luận cho việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của tòa án nước ngoài
I. Cơ sở lý luận cho việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của tòa án nước ngoài. 1.... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  190 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở lý luận của hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội
Theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội có vị trí đặc biệt quan trọng. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  456 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ
Công cuộc xây dựng xã hội mới phải được tiến hành toàn diện trên các mặt: quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, nền văn hoá và những con người của xã hội. Công nghiệp hóa chính là... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  84.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân
Xuất phát từ tình hình thực tế các quan hệ hôn nhân và gia đình, đồng thời cũng nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của vợ chồng về vấn đề tài sản, luật hôn nhân và gia đình... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  94.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích, đánh giá những cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ban hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008
Tại Việt Nam, hệ thống pháp luật về thuế nhìn chung còn khá non trẻ và đi sau các nước trên thế giới một khoảng cách rất dài. Trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  157.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hình thành và phát triển nguyên tắc của luật hôn nhân và gia đình
Hôn nhân và gia đình là những hiện tượng xã hội phát sinh trong quá trình phát triển của xã hội loài người, biểu hiện những quan hệ mang tính tự nhiên. Cũng như những hiện tượng xã hội... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  197 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Lý luận của Lê Nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước, kinh nghiệm được thực hiện ở nước Nga và sự vận dụng vào nước ta hiện nay ( 43 trang )
Lê nin không những là vị lănh tụ vĩ đại của nước Nga mà c̣n là một danh nhân lớn của thế giới. Suốt cuộc đời ông đă sống và đấu tranh cho giai cấp vô sản, cho chủ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  514.45 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Lý luận của Lê Nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bàn về chủ nghĩa tư bản nhà nước ( 25 trang )
 Lý luận của Lê Nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bàn về chủ nghĩa tư bản nhà nước ( 25 trang ) ... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  312.82 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Lý luận của Lê Nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng lý luận đó ở Việt Nam hiện nay ( 26 trang )
 Lý luận của Lê Nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng lý luận đó ở Việt Nam hiện nay ( 26 trang ) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  303.14 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở lý luận về tài phán hành chính , thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật về tài phán hành chính ở nước ta
Nhà nước XHCN Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân, quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân được Nhà nước bảo đảm. Công dân , tổ chức có quyền khiếu nại với cơ... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  632 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ban hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008
 Tại Việt Nam, hệ thống pháp luật về thuế nhìn chung còn khá non trẻ và đi sau các nước trên thế giới một khoảng cách rất lâu dài. Trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  83.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ
Công cuộc xây dựng xã hội mới phải được tiến hành toàn diện trên các mặt: quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, nền văn hoá và những con người của xã hội. Công nghiệp hóa chính là... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  2.59 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Lý luận của chủ nghĩa mác về con người và vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Phát triển con người là mục tiêu cao cả nhất cả nhất của toàn nhân loại. Làn sóng văn minh thứ ba đang được loài người tới một kỉ nguyên mới, mở ra bao khả năng để họ tìm... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  415.7 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tín dụng : cơ sở lý luận và thực tiễn ở Việt Nam
Hiện nay, Việt Nam đang tiến hành công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, muốn vậy cần có nền kinh tế tăng trưởng và phát triển cao. Trong đó nhu cầu về vốn là hết sức cần thiết,... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  162.99 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở lý luận,phương pháp luận đánh giá điều kiện tự nhiên ,tài nguyên cho mục đích phát triển kinh tế xã hội các Huyện Đảo ven bờ Việt Nam
Cơ sở lý luận,phương pháp luận đánh giá điều kiện tự nhiên ,tài nguyên cho mục đích phát triển kinh tế xã hội các Huyện Đảo ven bờ Việt Nam ( 197 TR) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng: 
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tổng kết lý thuyết,Cơ sở lý luận về quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế Nông Nghiệp,Nông Thôn
Tổng kết lý thuyết,Cơ sở lý luận về quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế Nông Nghiệp,Nông Thôn (82 Tr) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  2.96 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP NVL chỉ tham gia vào một chu kỳ SX nhất định... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  1.01 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status