Hàng hoá sức lao động ở việt nam
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Hàng hoá sức lao động ở việt nam"
PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.17 Mb
  Người gửi: thanhloi395
  Mức phí:   
THỰC TRẠNG DU LỊCH MICE Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng: 
  Người gửi: YUII
  Mức phí:   
Nghiên cứu cơ chế kiểm tra, giám sát vốn đầu tư XCDB thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam
Kinh nghiệm các nước cho thấy quá trình hiện đại hóa nhanh nhất thường đi kèm tình trạng tham nhũng tăng cao nhất. Điều này xảy ra chủ yếu là do chế độ điều hành và giám sát không theo kịp sự... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.71 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề Tài : Thực Trạng Ô Nhiễm Môi Trường Ở Việt Nam Hiện Nay
 hay lắn á ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  752 Kb
  Người gửi: saoly2013
  Mức phí:   
Thực trạng chính sách thu nhập ở Việt Nam giai đoạn 2008-2012
Thực trạng chính sách thu nhập ở Việt Nam trong những năm gần đây 2010-2013-Việt Nam đang đi trên con đường đổi mới và hội nhập với nền kinh tế thế giới. Những quy luật kinh... 8 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  95.88 Kb
  Người gửi: anhtuyet_iuh
  Mức phí:    500 điểm
NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HÓA TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG ĐỐI VỚI TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG Ở VIỆT NAM; NHỮNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TIÊU CỰC
NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HÓA TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG ĐỐI VỚI TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG Ở VIỆT NAM; NHỮNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TIÊU CỰC  I.... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  119 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Địa lí ngành giao thông vận tải đường ôtô Việt Nam
Giao thông vận tải, với tư cách là một bộ phận của kết cấu cơ sở hạ tầng, là ngành sản xuất quan trọng đứng hàng thứ tư sau công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến và sản xuất nông nghiệp.... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  483.43 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nghiên cứu trang phục các dân tộc ở việt nam
Chi tiết tài liệu: " Nghiên cứu trang phục các dân tộc ở việt nam" Phần I Phân biệt trang phục Phương Nam... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  84.95 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng du lich Mice ở Việt Nam hiện nay
Chi tiết tài liệu: Thực trạng du lich Mice ở Việt Nam hiện nay Lời mở đầu: 2 I. Tìm hiểu về du lịch MICE 3 ... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  67.54 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Du lịch và môi trường Thực trạng ở Việt Nam
 Ngày nay du lịch đã trở thành một hiện tượng kinh tế - xã hội phổ biến. Hội đồng Lữ hành và Du lịch quốc tế đã công nhận du lịch là một ngành kinh tế lớn nhất thế giới, vượt lên... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  34.59 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá ở Việt nam
Chi tiết tài liệu: Lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá ở Việt nam Đất nước Việt Nam có tiềm năng du lịch rất phong phú và đa dạng, có sức hấp dẫn lớn... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  45.29 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng gái mại dâm ở Việt Nam
 Mại dâm là một loại tệ nạn đã xuất hiện và tồn tại từ rất lâu trong lịch sử xã hội loài người. Ngay từ thời xa xưa tệ nạn này đã trở nên phổ biến ở khắp nơi trên thế giới... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  130.1 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện nền tảng, pháp lý cho cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam
 Đề tài : CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM  Từ sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  28.99 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Các công cụ tài chính và sự ra đời phát triển các công cụ tài chính ở Việt Nam
Hoạt động của các CTTC trên thế giới đã ra đời và phát triển mạnh mẽ... Tính ưu việt của các CTTC này đã tạo nên một kênh dẫn vốn rất quan trọng đến các doanh nghiệp và thực tế cho thấy... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  68.96 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nghiên cứu kinh tế tư bản nhà nước dựa trên lý luận của Mac-Lênin và sự vận dụng ở Việt Nam
 Thành phần kinh tế tư bản nhà nước là một nội dung của kinh tế chính trị Mác-Lênin. Nhưng trước đây chúng ta chỉ mới nghiên cứu nó trong khuôn khổ giáo trình nhằm trang bị lý luận kinh tế chính trị... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  45.21 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cải cách thể chế ở Việt Nam trước thách thức toàn cầu hóa
 Nhờ những cải cách tích cực mà Việt Nam đã thu được nhiều thành tựu quan trọng, tham gia ngày càng sâu rộng vào quá trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế; góp phần cho sự phát triển của... 8 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  132.17 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quyền lực chính trị của nhân dân lao động trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị ở Việt nam hiện nay
Quyền lực chính trị của nhân dân lao động trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay  Đề cập tới chức năng của hệ thống chính trị trong thời... 6 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  4.16 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích những nguyên nhân gây suy thoái ĐDSH ở Việt Nam. Công tác bảo tồn ĐDSH ở Việt Nam diễn ra như thế nào? Liên hệ bản thân nhằm hạn chế sự suy giảm ĐDSH?
BÀI TIỂU LUẬN ĐA DẠNG SINH HỌC Phần I: Mở đầu 1 Phần II: Thân bài 1 2. 1.... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng: 
  Người gửi: hoanguyen2010vfu
  Mức phí:    500 điểm
Tiểu Luận: Vấn đề xã hội hoá thi hành án dân sự ở Việt Nam
 Thi hành án dân sự có một ý nghĩa quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án nói riêng và trong hoạt động tư pháp nói chung. Bản án, quyết định của tòa án chỉ là những phán quyết trên giấy nếu nó... 17 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng: 
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số vấn đề về thuế giá trị gia tăng và sự vận dụng thuế GTGT ở Việt Nam
 Cơ chế thị trường nước ta được điều hành bằng một hệ thống pháp luật đồng bộ dân chủ và công khai. Hệ thống pháp luật về kinh tế tài chính hoàn chỉnh sẽ là những công cụ điều chỉnh có hiệu... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  178.88 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Bản chất của thuế GTGT, đánh giá tình hình thực hiện ở Việt Nam
 Thuế là nguồn thu ổn định của Nhà nước, là công cụ phân phối thu nhập quốc dân, thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế và là công cụ bảo vệ kinh tế trong nước, cạnh tranh với nước ngoài. ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  125.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nghiên cứu đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam
 Nghiên cứu đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam, một số giải pháp tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư này MỤC LỤC ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  834.03 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Những suy nghĩ về sự thay đổi thang giá trị đạo đức trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở việt nam hiện nay
NHỮNG SUY NGHĨ VỀ Sự THAY ĐỔI THANG GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRONG Sự NGHIỆP CÔNG NGHIệP HOÁ HIệN ĐạI HOÁ ở VIệT NAM HIệN NAY Đạo đức là một trong những hình thái của... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  65.97 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đạo đức sinh viên trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Đạo đức là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng, của ý thức xã hội, một mặt bị quy định bởi cở sở hạ tầng, tồn tại xã hội; mặt khác nó cũng có tính độc lập tương đối và tác... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.97 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tìm hiểu thực trạng kinh doanh cà phê ở Việt Nam và khả năng ứng dụng thị trường giao sau cà phê tại Việt Nam
Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu cà phê lớn nhất trên thế giới, kim ngạch xuất khẩu cà phê hàng năm chiếm tỷ trọng đáng kể trong GDP của quốc gia. Thế nhưng hiện nay ngành cà phê Việt... 4 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  2.39 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quản trị rủi ro trong quá trình xuất khẩu cá ngừ đại dương ở Việt Nam
Với bờ biển dài 3.260 km chưa kể các đảo và vùng đặc quyền kinh tế hơn 1 triệu km2, Việt Nam rất quan tâm đến việc bảo tồn và quản lý các nguồn lợi thủy sản. Bởi lẽ, đây là một... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  822.54 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nâng cao hiệu quả quản trị công ty trong các công ty cổ phần ở Việt Nam
Cùng với yêu cầu phát triển của nền kinh tế, các công ty đại chúng ngày càng đóng vai trò lớn trong cộng đồng và trong các quốc gia trên thế giới. Quản trị công ty (Corporate governance) hiệu quả là một... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  717.87 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Travel Indochina trong thu hút khách vào Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015
Đề tài “Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Travel Indochina trong thu hút khách vào Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015” ứng dụng quy trình phân tích ngược... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  2.58 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU CHI TIẾT CHO TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ Trần Thục, Nguyễn Văn Thắng, Dương Hồng Sơn, Hoàng Đức Cường và... 5 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.69 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hình thức hợp tác công - tư (Public private partnership) để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam
Không một chính phủ nào có thể độc lập cung cấp đầy đủ cơ sở hạ tầng nói chung, giao thông đường bộ nói riêng mà không cần phải hợp tác với khu vực tư nhân (Mona và các tác giả, 2006).... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  2.5 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status