Cơ sở lý luận chung kế toán vốn bằng
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Cơ sở lý luận chung kế toán vốn bằng"
Phân tích các bài bình luận báo chí trên cơ sở lý thuyết lập luận
 Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài :Phân tích các bài bình luận báo chí trên cơ sở lý thuyết lập luận" 1.1. Lịch sử phát triển của hệ... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  128.22 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện và sự vận dụng quan điểm toàn diện của Đảng
 Đề tài: Hãy phân tích cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện và sự vận dụng quan điểm toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước.... 15 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  76 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hạch toán vốn bằng tiền bằng phần mềm MS Access
        Trong quá trình đổi mới của đất nước và sự hội nhập với nền kinh tế của quốc tế đang từng bước phát triển đã tạo nhiều sự chuyển biến trên thị trường. Chính vì nguyên nhân đó... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  753.34 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở lý thuyết để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trước thách thức hội nhập WTO
Cơ sở lý thuyết để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trước thách thức hội nhập WTO 1. Lý thuyết về cạnh tranh ... 6 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.85 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số lý luận cơ bản về chiến lược và quản lý chiến lược
Trên thực tế  có rất nhiều quan điểm khác nhau về  chiến lƣợc. Tuỳ  theo mục đích nghiên cứu khác nhau và vào từng thời kỳ phát triển khác nhau mà các... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  782.81 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu
Qua thời gian học tập và rèn luyện ở trường ,em được trang bị một lượng kiến thức khá đủ nhưng đó chỉ là lý thuyết sách vở . Vì vậy , để củng cố thêm kiến thức chuyên... 12 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  150.07 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Giáo trình cơ sở lý thuyết kỹ thuật rung trong xây dựng
 NXB Khoa học và kỹ thuật Tác giả: Nguyễn Đình Chiều – Nguyễn Trọng – Nguyễn Anh Tuấn Chương 1: Giao động cưỡng bức... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  5.56 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Lý luận chung về tổ chức bộ máy quản lý Doanh Nghiệp
Lý luận chung về tổ chức bộ máy quản lý Doanh Nghiệp (72 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  2.16 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Lý luận chung về lao động chất xám và sự di chuyển lao động chất xám từ khu vực công sang khu vực tư
Lý luận chung về lao động chất xám và sự di chuyển lao động chất xám từ khu vực công sang khu vực tư ( 17 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  257.47 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Cơ sở lý luận đổi mới tổ chức hải quan theo mô hình hải quan hiện đại ở Việt Nam hiện nay
Luận văn thạc sĩ : Cơ sở lý luận đổi  mới tổ chức hải quan theo mô hình hải quan hiện đại ở Việt Nam hiện nay ( 97 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.51 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Cơ sở lý luận đổi mới quản lý luật sư ở Việt Nam hiện nay
Luận văn thạc sĩ : Cơ sở lý luận đổi mới quản lý luật sư ở Việt Nam hiện  nay ( 109 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  584.31 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Cơ sở lý luận và thực tiễn khắc phục án tồn đọng trong thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay
Luận văn thạc sĩ : Cơ sở lý luận và thực tiễn khắc phục  án tồn đọng trong thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay ( 114 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  600.59 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay
Luận văn thạc sĩ : Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí   tuệ tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay ( 144 Trang)... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  796.05 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : cơ sở lý luận, đánh giá những thành tựu,ưu điểm đã đạt được và làm rõ những khuyết điểm tồn tại của vấn đề giáo dục nhân quyền
Luận văn thạc sĩ : cơ sở lý luận, đánh giá những thành tựu,ưu điểm đã đạt được và  làm rõ những khuyết điểm tồn tại của vấn đề giáo dục nhân quyền ( 134 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  662.9 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Cơ sở lý luận đổi mới tổ chức hải quan theo mô hình hải quan hiện đạiở Việt Nam hiện nay
Cơ sở lý luận đổi mới tổ chức hải quan theo mô hình hải quan hiện đạiở Việt Nam hiện nay ( 97 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  538.55 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Những vấn đề lý luận chung về luật ngân hàng trong hệ thống pháp luật Việt Nam
Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của tiền tệ. Khi nền kinh tế hàng hóa phát triển, để đáp ứng nhu cầu lưu thông, trao... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  1.09 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng nguyên tắc Lex Rei sitae- luật nơi có tài sản ở Việt Nam hiện nay
          Khi một chủ thể nước này mang tài sản, vốn liên doanh, hoạt động thương mại tại một quốc gia khác sẽ làm phát sinh các quan hệ sở hữu có yếu tố nước... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  87 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng nguyên tắc Lex Rei sitae- luật nơi có tài sản ở Việt Nam hiện nay
          Khi một chủ thể nước này mang tài sản, vốn liên doanh, hoạt động thương mại tại một quốc gia khác sẽ làm phát sinh các quan hệ sở hữu có yếu tố nước... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  87 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Cơ sở lý luận và thực tiến của việc thiết lập mô hình cơ quan tài phán hành chính thuộc Chính phủ
Khiếu kiện hành chính là việc cá nhân, tổ chức yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần bảo đảm pháp chế và nâng... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  431 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số vấn đề lý luận chung về thuế giá trị gia tăng
Thuật ngữ thuế GTGT thường được dùng để chỉ một loại thuế gián thu, đánh vào việc sử dụng thu nhập, tức đánh vào việc tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ mà cụ thể là đánh vào hành vi... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  163 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tiểu luận : Lý luận chung về nhà nước và pháp luật
 Đảng Cộng Sản (ĐCS) và  nhà nước (NN) XHCN là những khái niệm không còn xa lạ với chúng ta. Trong hệ thống chính trị (HTCT) XHCN thì ĐCS lãnh đạo NN còn NN tổ chức và hoạt động... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  111 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở lý luận cho việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của tòa án nước ngoài
I. Cơ sở lý luận cho việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của tòa án nước ngoài. 1.... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  190 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở lý luận của hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội
Theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội có vị trí đặc biệt quan trọng. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  456 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ
Công cuộc xây dựng xã hội mới phải được tiến hành toàn diện trên các mặt: quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, nền văn hoá và những con người của xã hội. Công nghiệp hóa chính là... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  84.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân
Xuất phát từ tình hình thực tế các quan hệ hôn nhân và gia đình, đồng thời cũng nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của vợ chồng về vấn đề tài sản, luật hôn nhân và gia đình... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  94.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích, đánh giá những cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ban hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008
Tại Việt Nam, hệ thống pháp luật về thuế nhìn chung còn khá non trẻ và đi sau các nước trên thế giới một khoảng cách rất dài. Trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  157.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hình thành và phát triển nguyên tắc của luật hôn nhân và gia đình
Hôn nhân và gia đình là những hiện tượng xã hội phát sinh trong quá trình phát triển của xã hội loài người, biểu hiện những quan hệ mang tính tự nhiên. Cũng như những hiện tượng xã hội... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  197 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở lý luận về tài phán hành chính , thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật về tài phán hành chính ở nước ta
Nhà nước XHCN Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân, quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân được Nhà nước bảo đảm. Công dân , tổ chức có quyền khiếu nại với cơ... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  632 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Những lý luận chung về chiến lược Marketing và quá trình hoạch định Marketing của Công Ty Hải Âu
Những lý luận chung về chiến lược Marketing và quá trình hoạch định Marketing của Công Ty Hải Âu ( 48 trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  417.12 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ban hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008
 Tại Việt Nam, hệ thống pháp luật về thuế nhìn chung còn khá non trẻ và đi sau các nước trên thế giới một khoảng cách rất lâu dài. Trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  83.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status