đề thi tuyển dụng vào ngân hàng nông nghiệp
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "đề thi tuyển dụng vào ngân hàng nông nghiệp"
Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, tạo thành hệ thống xương sống đối với hệ thống kinh tế xã hội của đất nước. Trong những năm vừa qua, mặc dù có... 5 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  2.86 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đawkpo-tỉnh Gia Lai
... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  131.47 Kb
  Người gửi: lynakieu
  Mức phí:   
Quản lý rủi ro trong phương thức TDCT tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
Ngày nay, dưới tác động của toàn cầu hóa, thương mại quốc tế đã trở thành một bộ phận không thể thiếu đối với mỗi quốc gia. Trong xu hướng đó, ngành tài chính ngân hàng nước ta đang có những điều... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.17 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bình Dương
Sự kiện Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã mang lại cho ngành ngân hàng nhiều cơ hội cũng như những thách thức mới. Bên cạnh những thuận lợi như: tiếp cận... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  619.49 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Với bối cảnh nền kinh tế Việt Nam và quốc tế đang gặp nhiều khó khăn do sự khủng hoảng và suy thoái kinh tế, hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước cũng đã và đang chịu nhiều... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  734.54 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội sau khi chuyển đổi từ ngân hàng nông thôn lên đô thị
Hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) là nền tảng cho việc lưu chuyển tiền tệ của nền kinh tế, vì thế đã đóng một vai trò quan trọng không thể thiếu cho sự phát triển kinh tế của một... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  920.7 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn Thạc sỹ:Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Vũng Tàu
Thế giới đang trong kỷ nguyên của hội nhập kinh tế và xu hướng toàn cầu hóa diễn ra rộng khắp. Trong nền kinh tế toàn cầu hóa, các yếu tố của quá trình tái sản xuất hàng hóa và dịch vụ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  732.41 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích hoạt động Tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đông Hòa
Hội nhập kinh tế quốc tế cơ hội và thách thức mở ra đối với tất cả các ngành nghề ở Việt Nam. Trong đó, ngành Nông nghiệp được đánh giá là ngành sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức nhất;... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  1.48 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Mạc Thị Bưởi - Phòng giao dịch Nguyễn Trãi
 Bất cứ quốc gia nào muốn phát triển đều phải cần có vốn, có vốn để đầu tư, xây dựng mới, phát triển hàng hóa – dịch vụ để tạo ra của cải vật chất cho xã hội và tạo ra công... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  707.29 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Tân
Việt Nam  đã trải qua một quá trình phát triển vô cùng  ấn tượng trong hai thập niên gần  ñây, chính sự chuyển dịch từmột nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  681.32 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Đông Sài Gòn
Đứng trước những thách thức của tiến trình hội nhập, và xu thế toàn cầu hóa, nền kinh tế Việt Nam, và đặc biệt là hệ thống Ngân Hàng Thương Mại nói riêng phải tìm kiếm những hướng đi mới phù hợp... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  228.88 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổphần Sài Gòn – Hà Nội sau khi chuyển đổi từ ngân hàng nông thôn lên đô thị
Hệ thống ngân hàng thương mại cổphần (TMCP) là nền tảng cho việc lưu chuyển tiền tệcủa nền kinh tế, vì thế đã đóng một vai trò quan trọng không thểthiếu cho sựphát ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  797.58 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề tài: nghiệp vụ cho vay ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh 11.
Trong điều kiện nền kinh tế  phát triển như  ngày nay khi các ngành nghề được mở rộng, mức sống của người dân được cải thiện  thì nhu cầu sử  dụng vốn  đầu tư cho  hoạt động kinh doanh cũng  như nhu... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  124.67 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Giải pháp nhằm tăng tính cạnh tranh trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Biên Hoà
Hội nhập kinh tế thế giới là yêu cầu tất yếu để đất nước phát triển, Việt Nam cũng đang trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Việc Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới – World... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  1.1 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Giải pháp mở rộng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đống Đa
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống các ngân hàng thương mại cũng không ngừng phát triển và mở rộng, bên cạnh các ngân hàng thương mại Nhà nước là sự xuất hiện của các ngân hàng cổ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  184.58 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai
Vào ngày 11/01/2007, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức Thương mại thế giới (WTO – World trade organization)[16]. Đây là một bước tiến vượt bậc, khẳng định những đường lối chính sách đúng đắn của Đảng... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  1.57 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thủ Đức – Phòng giao dich Linh Tây
Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, tín dụng cũng như hoạt động huy động vốn và cho vay là hoạt động kinh doanh chủ yếu, tạo nguồn thu lớn nhất trong tổng thu. Chính vì vậy việc tăng trưởng hoạt động... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  406.45 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đánh giá rủi ro trong hoạt động thẩm định dự án xin vay vốn tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Nam Hà Nội
Nền kinh tế sẽ không thể phát triển nếu không có hoạt động kinh doanh đầu tư. Hoạt động đầu tư được coi như chìa khoá, tiền đề cho sự phát triển. Hoạt động đầu tư có rất nhiều hướng, trong đó... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  111.97 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn ,chi nhánh Nam Hà Nội
  Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có vai trò to lớn trong sự tăng trưởng kinh tế của rất nhiều quốc gia, kể cả các nước phát triển và đang phát triển. Với một số lượng đông đảo, chiếm tới hơn... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  112.85 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Giải pháp hoàn thiện và phát triển thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại các Chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn Tp.HCM
Trong những năm đổi mới vừa qua, hoạt động thươngmại quốc tế của nước ta có nhiều bước thăng trầm, song xu hướng chung là ngày càng hoàn thiện và phát triển.... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  419.99 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Chợ Lớn
Trải qua hơn ba năm kể từ ngày Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO), Việt Nam đã thu được nhiều thành quả to lớn, hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng: 
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
“Giải pháp nhằm nâng cao công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Yên Phong”
Kết cấu khoá luận  Chương 1: Huy động vốn đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại trong nền kinh tế thị trường. Chương 2:... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PowerPoint (.ppt)
 Dung lượng:  518.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội sau khi chuyển đổi từ ngân hàng nông thôn lên đô thị
Hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) là nền tảng cho việc lưu chuyển tiền tệ của nền kinh tế, vì thế đã đóng một vai trò quan trọng không thể thiếu cho sự phát triển kinh tế của một... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  920.7 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Long Hồ
Việt Nam là một nước nông nghiệp và có trên 70% dân số sống tập trung ở khu vực nông thôn. Cho nên có thể nói rằng nông nghiệp nước ta là mặt trận hàng đầu, có tầm quan trọng chiến lược.... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  751.15 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sóc Trăng
Hiện nay, mặc dù điều xác định là các ngân hàng hoạt động đa năng, nhưng trên... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  3.31 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích hoạt động thanh toán quốc tế và giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Sóc Trăng
Ngày nay, cùng với xu hướng hội nhập kinh tế thế giới, thương mại quốc tế ngày càng có điều kiện phát triển hàng hóa trao đổi giữa các quốc gia ngày càng nhiều, chất lượng và dễ dàng. Trong nền kinh... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.44 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Giải pháp cải tiến mở và sử dụng tài khoản tiền gửi nhằm tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Ninh
Trong xu thế mở cửa của nền kinh tế hiện nay, hệ thống ngân hàng đang tiến hành công cuộc đổi mới, hiện đại hoá trong quản lý và hoạt động nghiệp vụ. Ngân hàng là "mạch máu” kinh... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  875.99 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ
Hệ thống Ngân hàng Việt Nam cần có những bước đổi mới mạnh mẽ trên tất cả các mặt, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là phải tập trung vào vấn đề phòng ngừa và hạn chế rủi ro... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  450.85 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đông Hà Nội
NHTM là một tổ chức tín dụng kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ,tín dụng với hoạt động thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cho vay và cung ứng các dịch vụ thanh... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.76 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Những giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong toàn bộ đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của nước ta. Một nền kinh tế nhiều thành phần... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  772.86 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status