Đặc điểm nền kinh tế việt nam
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Đặc điểm nền kinh tế việt nam"
toàn cảnh nền kinh tế việt nam 2014
... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  955.54 Kb
  Người gửi: lienphan94
  Mức phí:   
Tac dong FDI voi Kinh te viet nam
 Trong quá trình đổi mới,chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,chính sách hợp tác đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI-Foreign Direct Investment) đã trở thành... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  645.19 Kb
  Người gửi: daotienba
  Mức phí:    500 điểm
Vận dụng và mở rộng phương thức TTDA, góp phần đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế Việt Nam
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam từ năm 2011đến năm 2020 tại Đại hội đại biểu Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ XI đã xác định phương hướng nhiệm vụ đến năm 2020 cơ bản đưa Việt... 4 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  3.48 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Các giải pháp nâng cao vai trò của tỷ giá hối đoái trong quá trình hội nhập đối với nền kinh tế tại Việt Nam
Tỷ giá hối đoái là một công cụ của chính sách tiền tệ quốc gia đã được Ngân hàng Trung ương của các nước điều hành theo điều kiện của mỗi nước, phù hợp với tình hình cụ thể trong từng thời... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  2.02 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của tỷ giá hối đoái trong cơ chế dẫn truyền chính sách tiền tệ Việt Nam
Chính sách tiền tệ (CSTT) là công cụ mà ngân hàng trung ương (NHTW) có thể sử dụng để tác động đến các biến số vĩ mô mục tiêu của nền kinh tế như sản lượng và giá cả. Cụ thể, khi... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  3 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam
 Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam Như chúng ta đã biết, sau chính sách Đổi Mới năm 1986, kinh tế Việt... 6 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  52 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Những mâu thuẫn trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay
 Mục lục A. Đặt vấn đề. B. Nội dung. 1.  Sự cần thiết khách quan phát... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  36.16 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
cơ sở hình thành nền kinh tế nhiều thành phần
 1. Lí luận của chủ nghĩa Mác-Lênin 1.1 Cơ sở hình thành chủ trương nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần Một trong những phát hiện vĩ đại nhất... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng: 
  Người gửi: boostone
  Mức phí:    500 điểm
Xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông dưới ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường” (Khảo sát tại tỉnh Phú Thọ)
1.1. Đất nước ta đang bước vào thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá (CNH - HĐH) với nền kinh tế mở, năng động bao gồm nhiều thành phần kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.05 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đạo đức sinh viên trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Đạo đức là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng, của ý thức xã hội, một mặt bị quy định bởi cở sở hạ tầng, tồn tại xã hội; mặt khác nó cũng có tính độc lập tương đối và tác... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.97 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nghiên cứu mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam
Trong môi trường hoạt động nhiều thử thách, các ngân hàng phải gánh chịu rủi ro đáng kể để kiếm được lợi nhuận. Đo lường và quản trị rủi ro là khía cạnh quan trọng nhất của quản trị tài chính ngân... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.16 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng và xu hướng phân hoá giàu nghèo trong quá trình chuyển đổi, xây dựng và phát triển nền kinh tế nước ta
 Thế giới đang bước vào thế kỷ mới với kỳ vọng một cuộc sống mới phồn vinh hạnh phúc. Làn sóng toàn cầu hoá đang lan nhanh là động lực thôi thúc các quuốc gia dân tộc vào một cuộc đua tranh... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  327.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề tài: Lạm phát và những biện pháp ngăn ngừa lạm phát trong điều hành nền kinh tế quốc dân.
Định nghĩa được nhiều người chấp nhận cho rằng lạm phát là sự gia tăng liên tục của mức giá tổng quát. Tuy vậy, vẫn có một số ý kiến bất đồng cho rằng lạm phát là phát hành tiền quá mức... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  208 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Ngân hàng thương mại trong nên kinh tế thị trường
Ngân hàng thương mại đã hình thành, tồn tại và phát triển gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá. Sự phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại đã có tác động rất lớn và quan trọng... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  108.81 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của Ngân hàng trung ương trong nền kinh tế thị trường
Trong n ên kinh tế thị trường, tiên trở thành một phương tiện đảm bảo cho mọi hoạt động kinh tế diễn ra một cách bình thường. Hoạt động của tiên trong nên kinh tế luôn gắn liên với các hiện tượng... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  522.92 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thương mại điện tử trong nền kinh tế
T2KDTM( Thanh toán chuyển khoản) là phương thức chi trả thực hiên bằng cách trích một số tiền từ tài khoản người chi chuyển sang tài khoản người được hưởng. Các tài khoản này đều được mở tại Ngân... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  652.13 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường
Sự phát triển của Việt Nam cũng như của các nước Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN) khác được đánh dấu bằng sự chuyển hướng trong tư tưởng,nhận thức của các Đảng va Nhà Nước về Chủ Nghĩa Xã Hội(CNXH)... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  565.61 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam và ảnh hưởng tới nền kinh tế
Ngày nay với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật đã không ít tạo ra nhũng sự nhảy vọt về mọi mặt , đã đưa nhân loại tiến xa hơn nữa . Trong những năm gần... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  225.9 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của cán cân thanh toán Quốc Tế Việt Nam
Đề tài: Vai trò của cán cân thanh toán Quốc Tế Việt Nam .Trong thời đại toàn cầu hóa như hiện nay, các nước muốn tồn tại và phát triển bền vững đều phải trao đổi... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  343.22 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cân đối ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
Ngân sách nhà nước (NSNN) đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội góp phần thúc... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  5.17 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở nước ta thời gian tới
 Thực trạng sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở nước ta thời  gian tới ( 21 Trang) ... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  270.27 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận án tiến sĩ : Xây dựng mô hình XHTD đối với các doanh nghiệp Việt nam trong nền kinh tế chuyển đổi
Luận án tiến sĩ : Xây dựng mô hình XHTD đối với các doanh nghiệp Việt nam trong nền kinh tế chuyển đổi   MỤC LỤC  ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.34 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận án tiến sĩ : Tổ chức hạch toán kế toán trong các cơ sở y tế với việc tăng cường quản lý tài chính ngành y tế Việt Nam
Luận án tiến sĩ : Tổ chức hạch toán kế toán  trong các cơ sở y tế với việc tăng cường quản lý tài chính ngành y tế Việt Nam ( 197 Trang)   ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.56 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tóm tắt Luận án tiến sĩ : Đổi mới quản lý Thuế trong điều kiện hội nhập kinh tế Việt Nam
Tóm tắt Luận án tiến sĩ : Đổi mới quản lý Thuế trong điều kiện hội nhập kinh tế Việt Nam ( 14 TRang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  217.87 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Sự vận dụng những yêu cầu và nguyên tắc tổ chức trả công lao động trong nền kinh tế thị trường Việt Nam
Sự vận dụng những yêu cầu và nguyên tắc tổ chức trả công lao động trong nền kinh tế thị trường Việt Nam ( 44 Trang) ... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  494.13 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của lao động trong phát triển kinh tế Việt Nam
Lao động, một mặt là bộ phận của nguồn lực phát triển, đó là yếu tố đầu vào không thể thiếu đợc trong qúa trình sản xuất. Mặt khác lao động là ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  381.97 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
SVNCKH:Tác động của chính sách cấm kinh doanh vàng miếng năm 2011 đối với nền kinh tế Việt Nam
 Năm 2010, nền kinh tế thế giới đi vào giai đoạn phục hồi sau khủng hoảng. Trong đó các nƣớc đang phát triển tiếp tục là nhóm nƣớc có mức tăng trƣởng cao nhất (7%), gấp hơn 2 lần so với... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  857.34 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Bản sắc dân tộc trong nền kinh tế mở
Cùng với quá trình dựng nước và giữ nước , nền văn hoá Việt Nam đã hình thành và phát triển . Bằng lao động sáng tạo và ý chí đấu tranh bền bỉ , kiên cường , nhân... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  99 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số kiến nghị và giải pháp trong công tác đào tạo và bồi dưỡng lực lượng trong nền kinh tế thị trường
Một số kiến nghị và giải pháp trong công tác đào tạo và bồi dưỡng lực lượng trong nền kinh tế thị trường ( 37 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  446.37 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Chính sách việc làm trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay
Chính sách việc làm trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay ( 41 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  492.23 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status