Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Tài liệu, giáo trình

Bài phát biểu tại Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ

11-02-2018 0 457 Word 4 trang
Bài phát biểu tại Đại Hội Hội Liên hiệp Phụ Nữ phát biểu tham luận tại Đại hội, cũng như quá trình theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ Hội liên hiệp phụ nữ xã

Bài phát biểu tại Lễ Kỷ niệm ngày thành lập Mặt Trận Dân Tộc Thống Nhất Việt Nam

09-02-2018 0 436 Word 4 trang
Bài phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt Trận Dân Tộc Thống Nhất Việt Nam và bài tổng kết công tác năm 2017

Bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 22 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi

09-02-2018 0 531 Word 4 trang
Kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi năm nay ở Chi hội … chúng ta vinh dự được đón tiếp các Quý vị trong Ban Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Măt trận và các Đoàn thể của Phường Ngày quốc tế người cao tuổi viết tắt IDOP (International Day of Older Persons)...

Dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh - Tạp chí QLGD No10-2017

23-11-2017 60 242 PDF 1 trang
Dạy học theomô hình lớp học đảo ngược - Flipped Classroom là một trong những phương pháp hiện đại và đáp ứng được những yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Nguyên lý chung của phương pháp này là học sinh sẽ tự tìm hiểu nội dung bài học ở nhà qua...

Quản lý trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn TP.Hà Nội trong trong bối cảnh đổi mới hiện nay

19-11-2017 31 218 PDF 1 trang
Luận án Tiến sỹ với đề tài: "Quản lý trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn TP.Hà Nội trong trong bối cảnh đổi mới hiện nay”, do NCS Kiều Văn Minh thực hiện, thuộc chuyên ngành Quản lý giáo dục Mã số: 62 14 01 14.

Lập trình Java cơ bản - nâng cao, FPT Polytechnic

02-10-2017 0 232 Image 1 trang
Lập trình Java cơ bản - nâng cao - FPT Polytechnic

Căn bản thống kê y học - Betty Kirwood - Đỗ Văn Dũng - ĐH Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

13-09-2017 46 268 Word 1 trang
Giáo trình Căn bản thống kê y học, tác giả: Betty Kirwood, người dịch Đỗ Văn Dũng - ĐH Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Mẫu giấy ủy quyền các nhân không có xác nhận

12-09-2017 37 239 Word 1 trang
Mẫu giấy ủy quyền các nhân không có xác nhận