Tài liệu, giáo trình

Dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh - Tạp chí QLGD No10-2017

23-11-2017 13 143 PDF 1 trang
Dạy học theomô hình lớp học đảo ngược - Flipped Classroom là một trong những phương pháp hiện đại và đáp ứng được những yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Nguyên lý chung của phương pháp này là học sinh sẽ tự tìm hiểu nội dung bài học ở nhà qua...

Quản lý trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn TP.Hà Nội trong trong bối cảnh đổi mới hiện nay

19-11-2017 13 141 PDF 1 trang
Luận án Tiến sỹ với đề tài: "Quản lý trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn TP.Hà Nội trong trong bối cảnh đổi mới hiện nay”, do NCS Kiều Văn Minh thực hiện, thuộc chuyên ngành Quản lý giáo dục Mã số: 62 14 01 14.

Lập trình Java cơ bản - nâng cao, FPT Polytechnic

02-10-2017 0 124 Image 1 trang
Lập trình Java cơ bản - nâng cao - FPT Polytechnic

Căn bản thống kê y học - Betty Kirwood - Đỗ Văn Dũng - ĐH Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

13-09-2017 31 169 Word 1 trang
Giáo trình Căn bản thống kê y học, tác giả: Betty Kirwood, người dịch Đỗ Văn Dũng - ĐH Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Mẫu giấy ủy quyền các nhân không có xác nhận

12-09-2017 15 160 Word 1 trang
Mẫu giấy ủy quyền các nhân không có xác nhận

Mẫu bảng điểm theo tín chỉ của Học viện Quản lý giáo dục

11-09-2017 40 248 Word 1 trang
Mẫu bảng điểm tích lũy của Học viện Quản lý giáo dục