Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Công tác Đảng

Bài phát biểu tại lễ Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng

18-01-2018 0 244 Word 12 trang
Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017). Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, đế quốc Pháp lại đẩy mạnh khai thác thuộc địa Đông Dương. Xã hội Việt Nam tiếp tục phân hóa sâu sắc.

Bài phát biểu Quán Triệt nghị quyết Hội Nghị Trung Ương 6

18-01-2018 0 710 Word 3 trang
Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thành tốt các...

Bài phát biểu Triển Khai, Thi Hành Điều Lệ Đảng Khóa XI

17-01-2018 0 206 Word 3 trang
Bài phát biểu bế mạc Hội nghị quán triệt, triển khai Điều lệ Đảng khóa XI ! Điều lệ Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Đảng, quy định những vấn đề cơ bản về tôn chỉ, mục đích, tính chất, tổ chức...

Bài phát biểu về Nghị quyết về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận cơ sở thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá

27-12-2017 0 158 Word 3 trang
Bài phát biểu bế mạc hội nghị tổng kết Nghị quyết về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận cơ sở thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá

Bài phát biểu bế mạc hội nghị tổng kết Chỉ thị 14 về Hội chữ thập đỏ

27-12-2017 0 176 Word 3 trang
Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị tổng kết 22 năm thực hiện chỉ thị 14 của Ban bí thư Trung ương Đảng khoá VI về củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội chữ thập đỏ Việt Nam, sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết...