Công tác Đảng

Bài phát biểu tại Hội nghị Học tập, Quán triệt Nghị Quyết Trung Ương 5

19-01-2018 0 195 Word 3 trang
Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức trung ương. Tại điểm cầu có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM. Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phát biểu khai...

Bài phát biểu tại Hội nghị Sơ kết Giữa Nhiệm Kỳ thực hiện Nghị Quyết của Đảng

19-01-2018 0 144 Word 5 trang
Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Bài phát biểu Hội nghị Học tập Quán triệt Nghị Quyết lần thứ XI của Đảng

18-01-2018 0 170 Word 3 trang
Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015. Về quan điểm, cần xác định rõ việc học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XI và đại hội Đảng bộ các cấp là nhiệm vụ trọng tâm trong...

Bài phát biểu Triển khai Chỉ thị 37 Đại Biểu toàn quốc lần thứ XI

18-01-2018 0 134 Word 5 trang
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Bài phát biểu Hội nghị Tổng kết Công tác xây dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh

18-01-2018 0 110 Word 4 trang
Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh: sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Đảng ta thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng thật...

Bài phát biểu Đại hội Đảng bộ Quân Sự huyện

18-01-2018 0 182 Word 2 trang
Đại hội Đảng bộ quân sự huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang huyện nhà phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, hăng hái thi đua để biến những mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ...

Bài phát biểu Hội Nghị Tổng Kết công tác Đảng Khóa XIV

18-01-2018 0 102 Word 2 trang
Huyện uỷ long trọng tổ chức Hội nghị BCH mở rộng sơ kết công tác quý III; tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 27/12/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIV về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2013...

Bài phát biểu tại lễ Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng

18-01-2018 0 151 Word 12 trang
Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017). Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, đế quốc Pháp lại đẩy mạnh khai thác thuộc địa Đông Dương. Xã hội Việt Nam tiếp tục phân hóa sâu sắc.

Bài phát biểu Quán Triệt nghị quyết Hội Nghị Trung Ương 6

18-01-2018 0 668 Word 3 trang
Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thành tốt các...

Bài phát biểu Triển Khai, Thi Hành Điều Lệ Đảng Khóa XI

17-01-2018 0 169 Word 3 trang
Bài phát biểu bế mạc Hội nghị quán triệt, triển khai Điều lệ Đảng khóa XI ! Điều lệ Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Đảng, quy định những vấn đề cơ bản về tôn chỉ, mục đích, tính chất, tổ chức...