tiểu luận “Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hải Phòng với công tác phòng chống tệ nạn trong thanh thiếu niên”
   Văn hóa - Du lịch   Triết học - Tôn giáo   Vũ trụ - Thiên văn
   Khoa học thường thức   Lịch sử - Chính trị   Thể thao
   Luật Học   Báo chí - Truyền thông   Xã Hội Học
   Hành chính   Mỹ Học   Tâm lý học
   Đông Phương Học   Ngôn ngữ học
 

tiểu luận “Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hải Phòng với công tác phòng chống tệ nạn trong thanh thiếu niên”

 Tệ nạn xã hội là quốc nạn của toàn dân và trách nhiệm phòng chống các tệ nạn này không chỉ của riêng ai mà còn là của toàn xã hội, nhân loại. Công tác phòng và kiểm soát tệ nạn xã hội đã được các cấp ban ngành, từ quận đến cơ sở triển khai mạnh mẽ và đã đạt được những kết quả nhất định, nhiều vụ án ma túy đã được điều tra xử lý nghiêm minh các vấn đề về mại dâm, hoạt động cai nghiện đươc đẩy mạnh. Đoàn thanh niên đã có đầu tư lớn về nhân sự và kinh phí cho đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội. 

Đã có nhiều cuộc hội thảo, nghiên cứu khoa hoc về vấn đề này, tuy nhiên các nghiên cứu chỉ mang tính chung chưa đi vào tìm hiểu  tệ nạn xã hội theo địa bàn, tiếp cận có hệ thống. Vì vậy tôi chọn tiểu luận “Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hải Phòng với công tác phòng chống tệ nạn trong thanh thiếu niên” làm tiểu luận tốt nghiệp trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ Đoàn - Hội – Đội tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Hy vọng sau khi nghiên cứu tiểu luận sẽ đưa ra một số phương pháp mang tính khả thi giúp thành đoàn Hải Phòng có những hoạt động tích cực hơn trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên.
2.Mục đích nghiên cứu – Nhiệm vụ nghiên cứu
2.1.Mục đích nghiên cứu 
Trên cơ sở phân tích lý luận và thực trạng của vấn đề tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố Hải Phòng để tìm hiểu nguyên nhân cơ bản của vấn đề qua đó đề xuất một số giải pháp mang tính khả thi trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên tai thành phố Hải Phòng nhằm giảm bớt và tiến tới xóa bỏ dần các tệ nạn xã hội trên đia bàn thành phố.
2.2.Nhiệm vụ nghiên cứu
- Đọc và nghiên cứu tài liệu có liên quan đến tệ nan xã hội , xử lý các tài liệu để tìm ra nguyên nhân, thực trạng và giải pháp cho phòng chống tệ nạn xã hội cho lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố.
- Phân tích những nội dung, hình thức biên pháp tổ chức mô hình, các loại hình hoạt động của Đoàn thanh niên nhằm tuyên truyền, giáo dục Thanh thiếu niên hiểu biết về tác hại của ma túy.
- Kiến nghị một số giải pháp với tổ chức Đảng, cơ quan đoàn thể nhằm nâng cao vai trò của Đoàn trong viêc tham gia phòng chống tệ nạn xã hội.
3. Đối tượng nghiên cứu – khách thể nghiên cứu.
3.1. Đối tượng nghiên cứu 
Công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
3.2. Khách thể
- Cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố 
- Đội ngũ cán bộ đoàn Quận, phường.
- Ban chỉ đạo phòng chống tệ nan xã hội 
4. Phạm vi nghiên cứu 
- Không gian: Địa bàn : TP Hải Phòng.
- Thời gian: Từ năm 2006 – 2010
5. Phương pháp nghiên cứu 
5.1. Đọc và nghiên cứu tài liệu 
5.2. Tiến hành khảo sát thu thập tài liệu, chủ trương chính sách của Đảng, các mô hình, hoạt động có liên quan trực tiếp đến công tác phòng chống tệ nạn xã hội, cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn.
5.3. Quan sát thực tiễn 
5.4. Tổng hợp các số liệu điều tra từ đó đánh giá những mặt đã làm được và những gì cón tồn tại.
6. Kết cấu tiểu luận
- Mở đầu
- Nội dung 
- Kết luận
 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" tiểu luận “Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hải Phòng với công tác phòng chống tệ nạn trong thanh thiếu niên” ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
HC00255
Loại tài liệu  Word (.doc)  Lượt tải:  0
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status