Thực trạng của việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ
   Văn hóa - Du lịch   Triết học - Tôn giáo   Vũ trụ - Thiên văn
   Khoa học thường thức   Lịch sử - Chính trị   Thể thao
   Luật Học   Báo chí - Truyền thông   Xã Hội Học
   Hành chính   Mỹ Học   Tâm lý học
   Đông Phương Học   Ngôn ngữ học
 

Thực trạng của việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

Để hoạt động quản lý hành chính nhà nước có hiệu quả, quản lý hành chính nhà nước cần được tiến hành dựa trên những nguyên tắc nhất định. Những nguyên tắc này đóng vai trò làm nền tảng, là cơ sở để tổ chức thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Trong đó nguyên tắc tập trung – dân chủ là một trong những nguyên tắc cơ bản,  bắt nguồn từ bản chất giai cấp của Nhà nước ta. Thực tiễn đã chứng minh trong quá trình quản lý Nhà nước, quản lý xã hội đòi hỏi phải có sự tập trung quyền lực. Có tập trung quyền lực mới điều khiển được xã hội, mới thiết lập được một trật tự xã hội nhất định. Vì vậy, trong xã hội có giai cấp, quyền lực nhà nước là chủ yếu, tập trung vào Nhà nước. Tập trung và dân chủ là hai mặt của thể thống nhất hài hòa với nhau. Nếu thiên về tập trung mà không chú trọng đến dân chủ sẽ dẫn đến tập trung quan liêu, độc đoán trái với bản chất của Nhà nước ta. Ngược lại, nếu thiên về dân chủ mà coi nhẹ tâp trung sẽ dân đến dân chủ quá trớn làm cho hoạt động của bộ máy nhà nước kém hiệu quả.

           Chính vì vậy, việc nghiên cứu tìm hiểu để thấy được những ý nghĩa quan trọng của nguyên tắc này góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý hành chính nhà nước theo con đường xây dựng nhà nước “ pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân”.

NỘI DUNG

I- Cơ sở pháp lý

            Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, được ghi nhận trong hiến pháp của tất cả các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay. Đồng thời  nguyên tắc này cũng được ghi nhận qua các bản Hiến pháp Việt Nam- luật cơ bản của nhà nước ta có hiệu lực pháp lí cao nhất:  Điều 4 Hiến pháp 1959, Điều 6 Hiến pháp 1980 và Điều 6 Hiến pháp 1992 ( sửa đổi bổ sung năm 2001)  “…Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước đều tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ”.

II- Nội dung cơ bản của nguyên tắc tập trung dân chủ

1- Khái niệm

          Nguyên tắc được hiểu là “những tư tưởng chủ đạo bắt nguồn từ cơ sở khoa học của hoạt động quản lý, từ bản chất của chế độ, được quy định trong pháp luật, làm nền tảng cho tổ chức và hoạt động quản lý hành chính nhà nước” -  ( tr.75- sách giáo trình Luật hành chính Việt Nam- đại học Luật Hà Nội -09)

        +Tập trung:  thâu tóm quyền lực Nhà nước vào chủ thể quản lý để điều hành, chỉ đạo thực hiện pháp luật.

        +Dân chủ :  là mở rộng quyền cho đối tượng quản lý nhằm phát huy trí tuệ tập thể vào hoạt động quản lý. Phát huy khả năng tiềm tàng của đối tượng quản lý trong quá trình thực hiện pháp luật.

          Cả hai yếu tố này phải có sự phối hợp một cách đồng bộ, chặt chẽ với nhau, chúng có sự qua lại phụ thuộc và thúc đẩy nhau cùng phát triển trong quản lý hành chính Nhà nước.

 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Thực trạng của việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
LH03176
Loại tài liệu  Word (.doc)  Lượt tải:  6
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status