Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo càng gạt (C1).
   Công nghệ thông tin   Cơ - Nhiệt - Luyện - Điện lực   Xây dựng - Kiến trúc
   Điện - Điện tử - Viễn thông   Tự động hóa   Vật liệu
   Giao Thông - Công Trình Thủy   Sinh học thực phẩm
 

Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo càng gạt (C1).

    Nền kinh tế nước ta trong giai đoạn hiện nay đang phát triển không ngừng về mọi mặt nhờ vào các chính sách đầu tư trong các lĩnh vực thu hút vốn đàu tư nước ngoài .Trong đó , các ngành công nghệp nặng đang được yêu tiên hàng đầu nhằm tạo thành ngành kinh tế mũi nhọn trong công cuộc phát triển đất nước .Trong công cuộc công nghệp hoá và hiện đại hoá đất nước , ngành cơ khí nói chung và ngành công nghệ chế tạo máy nói riêng đang dần được khôi phục và phát triển sau một thời gian dài bị ngừng trệ .

   Yêu cầu cấp thiết của  cơ khí nước ta hiện nay là dần dần nội địa hoá các sản phẩm cơ khí nhằm đưa công nghệ kỹ thuật Việt Nam đuổi kịp với sự phát triển của các nước trong khu vực  . Để làm đực điều này thì việc ngiên cứu , ứng dụng các phương pháp gia công tiên tiến vào sản xuất là một việc cấp thiết các sản phẩm động cơ cũng là mộ lĩnh vực quan trọng trong tiến trình nội địa hoá sản phẩm cơ khí .Công nghệ sản xuất các chi tiết của động cơ cũng chưa phổ biến ở nước ta , do vậy trong quá trình thực hiện đồ án em đã chọn đề tài làm tốt nghiệp là : “ Thiết kế quy trùnh công nghệ gia công càng gạt ”.

  Quá trình thực hiện , là việc đo đạc , lên bản vẽ và lập quy trình công nghệ gia công chi tiết này đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật , phù hợp với điều kiện cong nghệ và máy móc nước ta hiện nay với một chi phí sản xuất là thấp nhất . Trong đồ án này quy trình công nghệ gia công cơ được cơ bản thiết kế cho việc gia công trên máy công cụ thông thường đồng thời kết hợp với công  nghệ gia công tiên tiến trên máy CNC , đó là một xu hướng trung của quá trình gia công cơ .

MỤC LỤC
Lời mở đầu ……………………………………………………………...8
CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA CHI TIẾT .
1. Phân tích chức năng và điều kiện làm việc của chi tiết ……………….10
2. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết …………………...11
3. Xác định dạng sản xuất ………………………………………………..12
CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI ………..13
1. Xác định phương pháp chế tạo phôi …………………………………...13
2. Thiết kế bản vẽ lồng phôi ……………………………………………...16
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT …………………………………………………………………………17
1. Xác định đường lối công nghệ và chọn phương án gia công ………….17
2. Thiết kế nguyên công ………………………………………………….17
. Nguyên công 1 …………………………………………………...18
. Nguyên công 2 ……………………………………...……………20
. Nguyên công 3 …………………………………………………...23
. Nguyên công 4 ……………………………………..……………26
. Nguyên công 5 …………………………………………….…….28 
. Nguyên công 6 ………………………………………….……….29
. Nguyên công 7 . …………………………………………………30
. Nguyên công 8 . ………………………………………………….32
CHƯƠNG 4 TÍNH LƯỢNG DƯ GIA CÔNG …………………………..33
CHƯƠNG 5: TÍNH CHẾ ĐỘ CẮT CHO HAI NGUYÊN CÔNG……..35 
CHƯƠNG 6: TÍNH THỜI GIAN GIA CÔNG CƠ BẢN CHO TẤT CẢ CÁC NGUYÊN CÔNG …………………………………………………….38

CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ ĐỒ GÁ :…………………..43
7.1 : Yêu cầu với đồ gá …………………………………………………….....43
7.2 : Xác định kích thước cơ bản của bàn máy ………………………………43
7.3 : Xác định phương pháp định vị và kẹp chặt ……………………………..44
7.4 : Xác định phương chiều và điểm đặt của lực kẹp ………………………..44
7.5 : Chọn cơ cấu kẹp chặt ……………………………...……………………45
7.6 : Xác định sai số chế tạo của đồ gá ………………………………………46
7.7 : Điều kiện kỹ thuật của đồ gá …………………………………………...47
CHƯƠNG 8: NGHIÊN CỨU CHUYÊN ĐỀ “ CÔNG NGHỆ GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC ”………………………………………………...47
8.1 Tổng quan về máy CNC …………………………………….……………47
8.2 Cách xác định các trục toạ độ x y z ………………………………………51
8.3 Cách ghi kích thước tuyệt đối và tương đối ………………………………52
8.4 Các điểm chuẩn …………………………………………………………..54
8.5 Các lệnh G các chức năng phụ M ………………………………………...57
8.6 Ví dụ chương trình NC …………………………………………………...62
8.7 Bài tập ứng dụng …………………………………………………………64
 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo càng gạt (C1). ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
COKHI.00253
Loại tài liệu  Word (.doc)  Lượt tải:  0
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status