Sáng kiến kinh nghiệm : Rèn kỹ năng thực hành của học sinh khối lớp 7
   Hồi ký - Danh nhân   Sách giáo khoa trung học   Sách học ngoại ngữ
   Tâm lý - Nghệ thuật sống   Tư duy - Hướng nghiệp   Giáo dục
 

Sáng kiến kinh nghiệm : Rèn kỹ năng thực hành của học sinh khối lớp 7

Trong những năm qua, nền giáo dục nước ta đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa về phát triển quy mô, tạo chuyển biến bước đầu về chất lượng, tăng cường các điều kiện phát triển giáo dục. Việc tìm ra nguyên nhân, đề xuất giải pháp phát triển sự nghiệp giáo dục đáp ứng yêu cầu phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ trọng yếu của những người làm công tác giáo dục hiện nay. Đặc biệt là những giáo viên đang giảng dạy bộ môn tin học.
Trong văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã nêu rõ “Mục tiêu của GD& ĐT nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Hình thành đội ngũ lao động có tri thức và có tay nghề, có đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Nhà trường đào tạo thế hệ trẻ theo hướng toàn diện và có năng lực chuyên môn sâu, có ý thức và khả năng tự tạo việc làm trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần”. Tại hội lần thứ IV của ban chấp hành TƯ Đảng khóa VII, Đảng ta đã đề ra nghị quyết” Tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo” và với quan điểm chỉ đạo” Thực hiện coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, thực hiện giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, lí luận gắn liền với thực tiễn, học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với gia đình và xã hội (Văn kiện đại hội lần II Ban chấp hành trung ương khóa VIII)
Đảng và nhà nước đặc biệt coi trọng sự nghiệp giáo dục đào tạo, đặc biệt là giáo dục phổ thông.
Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ thể chất, thẩm mỹ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm của công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng tổ quốc.
Mục tiêu của giáo dục THCS là giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả đã học ở tiểu học, có trình độ học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kĩ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động.
Trường THCS là kết tinh trình độ văn minh của xã hội trong công tác giáo dục thiếu niên, là nơi học sinh tiếp thu tri thức khoa học và là môi trường giáo dục các em trở thành người có ích cho xã hội. Do đó ở trường THCS các em phải được giáo dục toàn diện bao gồm: Những tri thức khoa học, phẩm chất đạo đức, khả năng làm việc độc lập, khả năng làm việc cùng nhau, tinh thần tập thể, tính cộng tác nhóm, những hiểu biết kĩ năng khai thác thông tin, tri thức khoa học cần thiết đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành GD& ĐT.
Vậy làm như thế nào để giáo dục THCS có thể thực hiện được mục tiêu mà Đảng và nhà nước đã đề ra. Đó là một vấn đề lớn đặt ra cho mọi người, đặc biệt là những người làm công tác giáo dục. 
Hiện nay Bộ giáo dục và đào tạo đã triển khai áp dụng đổi mới nội dung chương trình sách giáo khoa và phương pháp dạy-học. Đặc biệt trong những  năm học gần đây môn tin học đã được đưa vào giảng dạy trong nhà trường phổ thông. Bước đầu dưới hình thức môn học tự chọn. Tùy theo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tin học ở mỗi trường mà tổ chức các khối lớp học tập bộ môn này. Giáo dục trung học cơ sở của huyện Đông Hòa nói chung và trường trung học cơ sở Tôn Đức Thắng nói riêng đã có những bước phát triển, đầu tư cho bộ môn tin học. Nhà trường đã có phòng bộ môn, có giáo viên chuyên trách, có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu dạy- học.
Với sự phát triển có tính bùng nổ của Tin học làm cho việc đưa giáo dục tin học vào nhà trường phổ thông trở thành một trào lưu mạnh mẽ trên quy mô quốc tế cũng như trong các trường THCS của huyện nhà. Mà trong đó việc giảng dạy Tin học cần có hai kiến thức cơ bản là học sinh học lý thuyết Tin học và thực hành trên máy vi tính. Thực hành tập cho học sinh làm quen với những thao tác sử dụng máy vi  tính. Đây là hành động trong đó từng nhóm hay từng cá thể tiến hành các bài tập thực hành dưới  sự chỉ đạo và hướng dẫn của giáo viên. Là một môn học rất mới nên cần tổ chức học tập một cách có khoa học, nhất là phần thực hành.
Tuy nhiên trong thời gian qua việc giảng dạy học tập đối với tiết thực hành nhìn chung có kết quả chưa cao. Do đó bản thân tôi nhận thấy để giảng dạy tốt một tiết thực hành giáo viên cần có những sáng kiến trong phương pháp giảng dạy để tiết dạy đạt hiệu quả cao, gây hứng thú ham học cho học sinh và phù hợp với điều kiện vật chất của nhà trường.
2. Mục đích nghiên cứu:  
Đề xuất một số biện pháp rèn kĩ năng thực hành trên máy vi tính cho học sinh khối lớp 7 của trường THCS Tôn Đức Thắng, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Học sinh khối lớp 7 của trường THCS Tôn Đức Thắng và các điều kiện có liên quan.
   4.   Nhiệm vụ nghiên cứu:
4.1. Nghiên cứu về mặt lý luận: 
Tìm hiểu một số vấn đề về lí luận liên quan đến đề tài đang dược nghiên cứu.
4.2. Khảo sát thực trạng:
- Khảo sát thực trạng của vấn đề học sinh học tin học ở khối lớp 7 và biện pháp nâng cao chất lượng, rèn kĩ năng thực hành trên máy vi tính của học sinh trường trung học cơ sở Tôn Đức Thắng , huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên.
4.3. Đề xuất giải pháp mới:
Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng, rèn kĩ năng thực hành trên máy vi tính của học sinh trường trung học cơ sở Tôn Đức Thắng , huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên.
5. Phương pháp nghiên cứu:
Đề tài chủ yếu được sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
- Phương pháp nghiên cứu lí luận: Nghiên cứu các vấn đề mang tính lí luận có liên quan đến đề tài.
- Phương pháp điều tra: với phương pháp này tôi tiến hành điều tra các học sinh của khối lớp tôi đang dạy bằng phiếu trắc nghiệm, phiếu học tập không ghi tên. 
- Phương pháp quan sát: quan sát phương pháp dạy thực hành của các giáo viên trong 2 năm qua. Quan sát tiết dạy lí thuyết trên lớp và thực hành trên máy.
- Phương pháp phỏng vấn: trao đổi một số học sinh và phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm ở các lớp dạy.
- Phương pháp phân tích, tổng hợp: bằng các phiếu trắc nghiệm có các câu hỏi dưới nhiều hình thức lựa chọn a, b, c, d điền vào ô trống bằng thống kê toán học và theo tâm lí, trình độ và rút ra kết luận.
6. Nội dung đề tài:
Rèn kĩ năng thực hành trên máy vi tính của học sinh khối lớp 7, trường trung học cơ sở Tôn Đức Thắng , huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên.
 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Sáng kiến kinh nghiệm : Rèn kỹ năng thực hành của học sinh khối lớp 7 ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
GD00244
Loại tài liệu  Word (.doc)  Lượt tải:  2
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status