Phong cách thơ Nguyễn Khoa Điềm
   Cao học Khoa học Xã hội   Cao học Kinh tế - Quản lý   Cao học Khoa học Địa Lý
   Cao học Tài chính - Ngân hàng   Cao học Kỹ thuật - Công nghệ   Cao học Nông - Lâm - Ngư
   Cao học Khoa học - Giáo dục   Cao học Y học - Dược học   Cao học Ngôn ngữ học
   Cao học Tâm lý học   Cao học Toán -Lý-Hóa   Cao học Công nghệ chế tạo máy
   Cao học Lịch sử   Cao hoc Sinh Học   Cao học Công nghệ thông tin
   Cao học Khoa học máy tính
 

Phong cách thơ Nguyễn Khoa Điềm

Nguyễn Khoa Điềm là một nhà thơ có phong cách riêng với tâm hồn nghệ sĩ đầy nhạy cảm. Không chỉ thành công khi viết về chiến tranh với những đề tài mang tầm vóc thời đại lớn lao mà còn đạt đến độ chín trong suy tư cảm xúc giữa bộn bề cuộc sống thường ngày. Ngay từ khi cho ra đời những bài thơ đầu tiên, Nguyễn Khoa Điềm đã gây được sự chú ý của người đọc, với những bài phê bình, nghiên cứu về thơ ông.

  

                                                PHẦN NỘI DUNG                               

Chương I THƠ CHỐNG MỸ VÀ SỰ XUẤT HIỆN PHONG CÁCH THƠ NGUYỄN KHOA ĐIỀM 

1.  Phong cách nghệ thuật thơ.

1.1 Khái niệm phong cách

1.2 Phong cách thời đại và phong cách cá nhân

1.3 Nghiên cứu phong cách một nhà thơ

     2.   Nguyễn Khoa Điềm - Một phong cách thơ đặc sắc của thơ trẻ chống Mỹ

      2.1 Nền thơ chống Mỹ

      2.2 Nguyễn Khoa Điềm và những chặng đƣờng sáng tạo. 

            2.2.1 Con ngƣời – Quê hƣơng – Gia đình.

            2.2.2  Những chặng đƣờng sáng tạo

            2.2.2.1 Sự ra đời của Đất ngoại ô và Mặt đường  khát vọng trên chiến trƣờng Bình Trị Thiên.

            2.2.2.2 Ngôi nhà có ngọn lửa ấm, Cõi lặng - Thơ viết trong cuộc sống hoà bình

 Chương II TỪ CẢM HỨNG THỜI ĐẠI ĐẾN PHONG CÁCH CÁ NHÂN NGUYỄN KHOA ĐIỀM 

1.   Cảm xúc lớn về Nhân dân, Đất nƣớc

1.1  Cảm xúc về Đất nƣớc nhìn từ góc độ lịch sử - văn hóa

1.2  Cảm xúc về Đất nƣớc từ góc độ trải nghiệm cá nhân.

     2.   Nguyễn Khoa Điềm - tiếng thơ đại diện tuổi trẻ miền Nam

             2.1  Âm hƣởng chung của thơ tuổi trẻ miền Nam chống Mỹ.            

2.2  Thơ Nguyễn Khoa Điềm – quá trình nhận đƣờng của tuổi trẻ miền Nam.

 3.    Cái tôi trải nghiệm của nhà thơ - chiến sĩ.

             3.1  Từ cái tôi trữ tình sử thi trong thơ Nguyễn Khoa Điềm, đến cái tôi trải nghiệm của một thế hệ

             3.2  Cái tôi nhà thơ - chiến sĩ trong đời sống nội cảm.

               3.2.1  Tình yêu trong chiến tranh

               3.2.2  Tình đồng đội

4.   Những suy ngẫm trong cuộc sống hoà bình

4.1 Trầm tƣ, âu lo đầy trách nhiệm nhƣng không bi  

quan trƣớc gian nan cuộc sống

4.2 Những xúc cảm trữ tình trƣớc vẻ đẹp thiên nhiên  và cuộc đời.

 Chương III PHONG CÁCH THƠ NGUYỄN KHOA ĐIỀM QUA MỘT SỐ PHƢƠNG TIỆN NGHỆ THUẬT 

         1. Giọng điệu của phong cách

1.1  Giọng chính luận - triết lý

1.1.1  Giọng chính luận

1.1.2  Giọng triết lý.

1.2  Giọng trữ tình

1.3  Giọng suy niệm - tự bạch, độc thoại

1.3.1  Giọng thơ hoài niệm về quá khứ.          77 

1.3.2  Giọng thơ suy tƣ - chiêm nghiệm về cuộc đời.

2.    Những hình tƣợng thơ biểu trƣng

          2.1  Hình tƣợng Lửa, Máu

2.2  Hình tƣợng ngƣời Mẹ.

2.3  Hình tƣợng thơ đặc thù mang nét riêng của  phong cách Nguyễn Khoa Điềm.  

3.      Vận dụng nhuần nhuyễn chất liệu văn hoá dân tộc.         90 

3.1  Ảnh hƣởng của thể loại sử thi đối với  trƣờng ca Mặt đường khát vọng

3.2   Chất liệu văn hóa dân gian trong thơ Nguyễn Khoa Điềm.

3.3  Ngôn ngữ giàu màu sắc địa phƣơng

PHẦN KẾT LUẬN.................................................     97 

THƢ MỤC THAM KHẢO....................................     101 

181

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Phong cách thơ Nguyễn Khoa Điềm ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
LVTSNNH181
Loại tài liệu  PDF(.pdf)  Lượt tải:  13
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status