Phân tích hoạt động về dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á
   Danh mục tài liệu   Công nghệ thông tin   Kế toán - Kiểm toán
   Marketing - Bán hàng   Ngoại thương - Kinh tế quốc tế   Tài chính - Ngân hàng
   Du lịch - Dịch vụ   Quản lý chất lượng   Quản lý đầu tư
   Kinh doanh quốc tế   Quản trị kinh doanh   Thương Mại
   Lao động   Hải Quan-Thuế   Chứng khoán
   Bảo hiểm
 

Phân tích hoạt động về dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á

 Hiện nay trên toàn thế giới đang diễn ra xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế, cùng với xu hướng đó là sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ. Xã hội ngày càng phát triển thì việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất ngày càng cao, đó chính là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp tìm mọi giải pháp để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắc khoe của thị trường. Với một nền kinh tế phát triển như hiện nay, đòi hỏi các doanh nghiệp, công ty cần phải hiểu rõ bản chất của từng lĩnh vực, từng chuyên môn của công ty mình để từ đó đề ra hướng phát triển cho công ty.
  Thật vậy, bất kỳ một doanh nghiệp nào khi làm ra một sản phẩm đều mong muốn sản phẩm đó được khách hàng ưa chuộng. Từ đó công ty luôn vạch cho mình một hướng đi đề ra các chiến lược nhằm mục đích thu hút khách hàng biết đến và tin dùng sản phẩm của công ty mình. Thị trường và khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự tồn tại và phát triển của công ty.
           Dịch vụ chăm sóc khách hàng là một chiến lược kinh doanh được hầu hết các doanh nghiệp quan tâm và đầu tư. Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt sẽ đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Dịch vụ chăm sóc khách hàng chỉ thực sự phát triển khi nền kinh tế đã chuyển sang cơ chế thị trường. 
          Từ những cơ sở của việc phân tích hoạt động về dịch vụ chăm sóc khách hàng, em nhận thấy việc Phân tích hoạt động về dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty  TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á là một nền tảng phù hợp với công ty hiện nay. Nó góp phần giúp cho công ty phát triển hơn trong quá trình kinh doanh của mình trong những năm qua. Từ đó rút ra được những kinh nghiệm về mặt hạn chế cũng như những lợi ích để đưa ra được những kế hoạch và những chiến lược kinh doanh cho công ty trong thời gian tới.
2.  Đối tượng nghiên cứu của đề tài
            Lý luận và thực tiễn của việc phân tích hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á.
3. Phương pháp nghiên cứu
         Thu thập các luận văn của các anh chị khóa trước.
         Các tài liệu có liên quan đến đề tài này (sách, báo,…)
         Quan sát và tìm hiểu thực tế tại công ty.

4.  Phạm vi nghiên cứu
         Công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á
5.  Mục đích nghiên cứu
         Thông qua quá trình thực tập công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á tìm hiểu được hoạt động dịch vụ chăm sóc khách hàng hiện nay. Đồng thời sử dụng các kiến thức đã học để đánh giá hiệu quả của hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á.
6.  Kết cấu đề tài
         Cấu trúc của đề tài:
         Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động chăm sóc khách hàng trong quản trị maketing
         Chương 2: Thực trạng về hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á
         Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài. 1
2.  Đối tượng nghiên cứu của đề tài 1
3. Phương pháp nghiên cứu 2
4.  Phạm vi nghiên cứu 2
5.  Mục đích nghiên cứu 2
6.  Kết cấu đề tài 2
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TRONG QUẢN TRỊ MARKETING 3
1.1 Khái niệm, phân loại và vai trò của khách hàng 3
1.1.1. Khái niệm khách hàng 3
1.1.2. Phân loại khách hàng 3
1.1.3. Vai trò của khách hàng. 4
1.2. Khái niệm, mục đích, vai trò của chăm sóc khách hàng. 5
1.2.1. Chăm sóc khách hàng là gì? 5
1.2.2. Mục đích của việc chăm sóc khách hàng: 6
1.2.3. Vai trò của việc chăm sóc khách hàng 6
1.3. Tổ chức thực hiện chăm sóc khách hàng 7
1.3.1. Những khiếm khuyết trong việc chăm sóc khách hàng 7
1.3.2. Quản lý để thỏa mãn khách hàng 7
1.3.3. Các bước để thỏa mãn khách hàng. 10
1.3.4.   Văn hóa chăm sóc khách hàng 10
 
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THỜI ĐẠI VẬT PHẨM BAO BÌ CHÂU Á 11
( ETOWA CO., LTD ) 11
2.1. Giới thiệu về công ty. 11
2.1.1. Đôi nét về công ty PT Etowa Packaging Indonesia. 11
2.1.2. Đôi nét về công ty Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Châu Á 11
2.1.3. Quá trình hình thành và phát triển 13
2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty 13
2.1.5. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á 14
2.1.6. Đặc điểm môi trường kinh doanh của công ty. 17
2.1.7 Phân tích, đánh giá tình hình sử dụng nguồn lực của công ty. 20
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. 24
2.2.1. Thu mua 24
2.2.2. Quy trình công nghệ và sản xuất sản phẩm của công ty. 24
2.2.3. Tiêu thụ 26
2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 27
2.2.3. Những thuận lợi và khó khăn của công ty 28
2.3. Thực trạng chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á. 29
2.3.1. Tình hình thăm dò sự hài lòng và ghi nhận ý kiến của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ: 29
2.3.2. Tình hình tư vấn về sản phẩm, dịch vụ của công ty: 31
2.3.3. Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng. 31
2.3.4. Phân tích đánh giá sự thỏa mãn khách hàng qua các phiếu khảo sát. 32
CHƯƠNG 3
CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THỜI ĐẠI VẬT PHẨM BAO BÌ CHÂU Á. 38
3.1. Cơ sở xây dựng công tác chăm sóc khách hàng. 38
3.1.1. Căn cứ vào mục tiêu chăm sóc khách hàng trong thời gian tới. 38
3.1.2. Mục tiêu của việc hoàn thiện công tác. 38
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại công ty. 39
3.2.1. Nhóm giải pháp về sản phẩm 39
3.2.2. Nhóm giải pháp về nghiệp vụ kinh doanh, xúc tiến thương mại. 39
3.2.3. Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và đào tạo. 40
3.2.4. Các giải pháp khác: 40
3.3. Kiến nghị 42
KẾT LUẬN 44
TÀI LIỆU THAM KHẢO 45
 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Phân tích hoạt động về dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
QTKD.04592
Loại tài liệu  Winrar File (.rar)  Lượt tải:  3
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status