Những thuận lợi và khó khăn trong triển khai Bảo Hiểm Xã Hội tự nguyện ở Việt Nam
   Bảo hiểm   Đầu tư bất động sản   Kiến thức bất động sản
   Kỹ năng kinh doanh   Kinh tế học vi mô - Vĩ mô   Lập và quản lý dự án
   Marketing, thương hiệu   Nghiệp vụ ngoại thương   Ngân hàng, tài chính, tín dụng
   Quản trị kinh doanh   Quản trị chất lượng   Thương mại điện tử
   Giáo trình kinh tế   Kế toán - Kiểm toán   Đối ngoại- Quan hệ Quốc tế
 

Những thuận lợi và khó khăn trong triển khai Bảo Hiểm Xã Hội tự nguyện ở Việt Nam

 Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt nam đã có những bước chuyển hết sức mạnh mẽ với dấu mốc là sự kiện Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại quốc tế (WTO). Kinh tế ViệtNam dần tiến tới hội nhập sâu và rộng với nền kinh tế thế giới, đời sống của đại bộ phận người dân đã có nhiều thay đổi. Để đảm bảo hội nhập sâu sắc và chủ động đối phó với những rủi ro trong cuộc sống cho người dân và xây dựng đất nước phát triển vững mạnh thì điều quan trọng là phải đảm bảo ổn định và công bằng xã hội.

 Bảo Hiểm Xã Hội(BHXH) nói chung và Bảo Hiểm Xã Hội tự nguyện nói riêng là chính sách lớn của Đảng và nhà nước ta, mang trong nó bản chất nhân văn sâu sắc vì cuộc sống an lành của con người góp phần ổn định đời sống, sản xuất cho người tham gia bảo hiểm. Đặc biệt hơn cả khi BHXH tự nguyện ra đời với mục tiêu hướng tới đảm bảo đời sống ổn định cho đại bộ phận người dân không nằm trong nhóm tham gia BHXH bắt buộc, do đó tiềm năng phát triển BHXH tự nguyện ở nước ta còn rất to lớn.

Bởi vậy nên em quyết định chọn lựa và viết chuyên đề :

Những thuận lợi và khó khăn trong triển khai Bảo Hiểm Xã Hội tự nguyện ở Việt Nam.”

 

MỤC LỤC 1

DANH MỤC VIẾT TẮT 3

LỜI MỞ ĐẦU 4

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI  TỰ NGUYỆN 5

1.1. Khái niệm về bảo hiểm xã hội tự nguyện 5

1.2. Nội dung cơ bản của BHXH tự nguyện. 5

1.2.1.  Đối tượng áp dụng. 5

1.2.2. Nguyên tắc BHXH tự nguyện. 6

1.3. Quyền và trách nhiệm của người tham gia BHXH tự nguyện. 6

1.3.1. Người tham gia BHXH tự nguyện có các quyền. 6

1.3.2. Người tham gia BHXH tự nguyện có trách nhiệm. 7

1.4. Phương thức đóng và mức đóng BHXH tự nguyện. 7

1.4.1. Phương thức đóng: Người tham gia BHXH tự nguyện được đăng ký với tổ chức BHXH theo một trong 3 phương thức là: 7

1.4.2. Mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng . 7

1.4.3. Đăng ký lại phương thức đóng BHXH tự nguyện. 7

1.4.4. Tạm dừng đóng BHXH tự nguyện. 8

1.5. Các chế độ BHXH tự nguyện. 8

1.5.1. Chế độ hưu trí. 8

1.5.1.1. Điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng. 8

1.5.1.2. Mức lương hưu hàng tháng. 9

1.5.1.3. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. 11

1.5.1.4. Thời điểm hưởng lương hưu. 11

1.5.1.6. Tạm dừng hưởng lương hưu hàng tháng. 11

1.5.1.7. BHXH một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu. 12

1.5.2. Chế độ tử tuất 12

1.5.2.1. Trợ cấp mai táng. 12

1.5.2.2. Trợ cấp tuất một lần. 13

1.5.2.3. Trợ cấp tuất hàng tháng. 14

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TẠI VIỆT NAM 16

2.1. Một số vấn đề về BHXH tự nguyện ở nước ta hiện nay. 16

2.2. Thuận lợi và khó khăn trong triển khai BHXH tự nguyện tại Việt Nam 17

2.2.1.  Thuận lợi 17

2.2.2.  Những khó khăn thách thức khi triển khai BHXH tự nguyện tại Việt Nam 19

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC TRIỂN KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TẠI VIỆT NAM 21

3.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHXH tự nguyện đến người dân. 21

3.2. Điều chỉnh một số qui định , các chế độ  sao cho phù hợp với thực tế để thu hút ngày càng nhiều người dân tham gia BHXH tự nguyện. 21

3.3. Thành lập hệ thống đại lý BHXH tự nguyện. 22

3.4. Đối với cơ quan BHXH 22

KẾT LUẬN 23

TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Những thuận lợi và khó khăn trong triển khai Bảo Hiểm Xã Hội tự nguyện ở Việt Nam ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
BH00376
Loại tài liệu  Winrar File (.rar)  Lượt tải:  5
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status